חוברת מידע

 

דף הקדמה לחוברת המידע

 

 

תוכן עניינים:

חוברת מידע... 1

א.      תכניות מיוחדות במכללה בהווה: 1

ב.          100 שנים למכללה- חומר ארכיוני: 4

ג.       מבט לעתיד – חזון חינוכי: 7

ד.       מאגר תמונות: 8

א.          הבניינים והתשתית הפיזית של המכללה. 8

ב.          פעילויות לימודיות במוסד. 11

ג.       תמונות מחזור וטקסי חלוקת תעודות. 14

ד.          סגל המכללה. 15

ה.          צילומי מסמכים / גילויי דעת / תעודות שניתנו במרוצת השנים במוסד. 17

ו.        אירועים בחיי המוסד. 19

ה.      ציר הזמן האינטרנטי: 23

 

 

א.     תכניות מיוחדות במכללה בהווה:

1.      פעילויות למען ילדי הגנים בשכונת עיר גנים, קריית מנחם / ד"ר תמר ורטה זהבי.

 

2.      "מקצה אל קצה"- הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע/ ד"ר הגר גל.

 

3.      מגוון ושוני בחברה הישראלית / גב' מירה שוויקי.

 

4.      "יחד מורים" / גב' שולמית אלעד.

 

5.      הדרכה על הדרכה במסלולים לחינוך מיוחד, על יסודי ויסודי / גב' מיקי גרבר.

 

6.      "על בעלי חיים ואנשים במקרא" / ד"ר חווה גיא, ד"ר מיכל מוטרו.

 

7.      "מחשב לכל מורה שלב ב'" / ד"ר ניצה ולדמן, גב' אלינור עדיקא.

 

8.      "מעורבות קהילתית חינוכית"- המסלול המיוחד בחברה הערבית / גב' דיאנה דעבול.

 

9.      ישראל מדינה יהודית דמוקרטית / פרופ' דורון נידרלנד.

 

10.  הידברות ושיח בראי מקורות מן התרבות היהודית. תכנית משותפת למכללה ע"ש דוד ילין ול"צו פיוס / גב' יהודית לקיצביץ.

 

11.  תקציר- דיאלוג ועשייה. מפגשי מרצים יהודים ופלסטינים ישראלים במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין / גב' רות בר סיני.

 

12.    "ירושלים של מעלה"- מרכז מתמטיקה, מדע ואסטרונומיה / ד"ר ירון להבי.

 

13.  פרויקט הערכת עמיתים במסגרת לימודי החינוך תש"ח-תש"ע / פרופ' יהודה בר שלום.

 

14.  הדרכה על הדרכה לצוות המדריכים במסלול היסודי / ד"ר סמדר גלילי.

 

15.  פיתוח קבוצה רב תרבותית באמצעות משחקי תנועה / גב' רות בר סיני.

16.    הרחבת קשרי החוץ של המכללה / גב' רות בר סיני.

 

17.    הכינוס השנתי לספרות ילדים ונוער / גב' רננה גרין.

 

18.  מטקסט מקראי לעיבוד דרמטי / ד"ר פא אברט, גב' איילה פז.

 

19.  קורס התנסות ב"הוראה מתקנת" , "קליניקה".

 

20.  מושב העוסק בשילוב בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות, הסתכלות רב ממדית.

 

21.  ליק"ל / ללמד ילדים שקשה ללמדם / ד"ר סמדר גלילי.

 

 

22.  המכון לחינוך לקיימות- פירוט תכניות:

 

א.      סדנת "כלים לחיים" / מר דני פרדקין בשיתוף "מגמה ירוקה".

 

ב.      בוגרי הקורס לשינוי חברתי בתחום המוגבלויות / גב' סילביה שטיגליץ, מר אייל בלוך.

 

 

ג.       "משקופים לשותפים" בקהילת המכללה – עובדי הניקיון / מר דני פרדקין, מר אייל בלוך וסטודנטים של מעגלי צדק.

 

ד.      הגלריה לאמנות חברתית-סביבתית / גב' עידית שר.

 

ה.     המכון לחינוך לקיימות – דו"ח פעילות תשע"א (2011).

 

ו.        הצעה לטרום כנס: הצגת עבודות נבחרות של סטודנטים בקורס "סמינריון לחינוך לקיימות" על ידי הסטודנטים/ ד"ר מיכל יובל, אייל בלוך.

 

23.  מרכז אתגר ושת"פ עם בית ספר גונן ויוצאי אתיופיה / גב' עידית סעד עינן.

 

24.  מרכז אתגר- תמיכה והעצמה לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים / גב' עידית סעד עינן.

 

25.  מרכז ניהול אשפה צומח למרכז "אדם – אדמה".

 

26.  סיור עצמי בגינת המכללה – צד א'.

 

-סיור עצמי בגינת המכללה – צד ב'.

 

27.  אקולוגיה- לומדים ומגנים על הבית / ד"ר גילה אלון, אורנה ויילר.

 

28.  חזון לגבי תכנית המצוינים להוראה – מס"ע / ד"ר ברוריה שישון.

 

29.  סדנאות למשאבי למידה / אורנה ויילר, סילביה עובדיה.

 

30.  פיתוח סגל המכללה / פרופ' יהודה בר שלום.

 

31.  גינת המכללה – הגן כמשאב לחינוך לקיימות.

 

32.  השתלמות מורים ביישומי מחשב / ד"ר חוה גיא.

 

ב.     100 שנים למכללה- חומר ארכיוני:

 

 

1.      קישור לקלטת אודיו של ד"ר ניסן שיינין.

 

2.      בית המדרש למורים העברי, ירושלים תרע"ד [1914]                                  

חוברת / עלון קבלה לבית המדרש העברי.                                               

התכנים: מטרת המוסד שפת ההוראה דרישות הקבלה  מועדי הרישום מבחני הקבלה, גיל התלמידים ועוד. [3 עמודים]

 

 

3.      פרשת החגיגה להנחת אבן הפינה ב"בית הכרם" -

לבניין בית המדרש למורים העברי בירושלים, תרפ"ז [1927]       

חוברת הכוללת את תיאור טקס הנחת הפינה לבניין הקבע של בית המדרש. פירוט של האישים שבאו לטקס, הנאומים המרכזיים שנישאו, מכתבי ברכה ומברקים שהתקבלו לכבוד המאורע ותמונות מהחגיגה.  [30 עמודים]

 

4.      "בית המדרש למורים העברי בבית הכרם" כתב: י. בניהו

המאמר בתוך: "תיאטרון ואמנות" ירחון לענייני האמנות בכל צורותיה,                        

ניסן תרפ"ח [1928]  [עמ' 23–20]

המאמר כולל דיון בארכיטקטורה של המבנה, שרטוטים הנדסיים ותמונות של המבנה בראשיתו. החשיבות של המבנה לבנייני הציבור של העיר והארץ.

צילום של מגילת היסוד להקמת בית המדרש.  [4 עמודים]

 

 

5.      בית המדרש למורים העברי בירושלים, אב תרצ"ד [1934]

עלון קבלה או פרסום של בית המדרש: תולדות המוסד, דרך הלימוד, חבר המורים,  מידע על מספרי הבוגרים והתפלגות עיסוקיהם, תולדות המבנה, חברי הועד וקרנות סיוע לסטודנטים. [עמ' 13–1]   [13 עמודים]

 

 

6.      שנת החמישים לייסודו תרע"ד תשכ"ד - של בית המדרש למורים העברי הממלכתי  ע"ש דוד ילין [1964]                                                            

חוברת ליובל של המכללה. דברי פתיחה של המנהל המכהן- מר אברהם אבן שושן. חוברת מקיפה מאוד ומפורטת: מידע וברכות למורים בכירים במכללה, ציוני דרך בהתפתחות בית המדרש, שינויים פדגוגיים שעבר המוסד במשך 50 השנים, הבתים שבהם שכן המוסד עד לבית הנוכחי, כתבות לזכר מורים עם תקציר ביוגרפי ותמונות שלהם, רשימות של מנהלים, מורים ועובדים, רשימות בוגרים לפי שנים וצילומים רבים. [ 80 עמודים]

 

7.      יובל ה-70 המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין תרע"ד- תשכ"ד  1913 -1983                  

דברי פתיחה של ד"ר ניסן שיינין המנהל המכהן.                                                                   

כל החוברת מוקדשת לרשימת בוגרי המכללה, לפי מחזורים.  [40 עמודים]

 

 

8.      יובל היהלום (יובל ה-75) תרע"ד- תשמ"ט 1913-1988 - המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין. {מקור חשוב}                                                     

ברכות של נשיא המדינה ואישים רמי מעלה, קיצור תולדות המכללה, מגילת המכללה- נקודות מפתח בשלבי התפתחות המכללה. דבר המנהל ד"ר איתי זימרן.               

מאמר של ד"ר אפרים חזן על "תרומתו של דוד ילין ללשון הברית ולחקר ספרותה. סקירה ממצה על כל אחד ממנהלי המוסד. [14 עמודים]

 

 

 

9.      מבית המדרש למורים העברי למכללה לחינוך ע"ש דוד ילין -  שנת התשעים תרע"ד- תשס"ד 1913 -2003   כתב : אליהו וגר                                            

חוברת בשיתוף עמותת "בית הוועד הישן" של בית הכרם. פירוט רב על תולדות התפתחות המכללה ושילוב מוסדות חינוך נוספים אל תוכה. פעילות ה"הגנה" וביטחון בהקשרים של קיום המוסד לדורותיו. רשימות מנהלים, מורים ובוגרי המכללה. מסמכים וקטעי ספרות והווי שנכתבו על המכללה ע"י מוריה או תלמידיה. [84  עמודים]

 

 

10.  "מבית מדרש, לסמינר ולמכללה אקדמית תרע"ד- תשס"ד, תולדות בניין המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין". כתבו: ד"ר שאול ספיר ותלמה מרגלית – צוק  

בתוך ספר לכבוד איתי זימרן, הוצאת מכללת דוד ילין.                                        

סקירה מפורטת של התפתחות המבנה הפיזי של המכללה: מבניינו הארעי - לבניין הקבע בשכונת בית הכרם. שלבים ותוספות בבניין הקבע. תמונות של הבניינים בשלבי הבנייה השונים. במקביל: ההתפתחות הפדגוגית של המוסד. [29 עמודים]

·        בנוסף, גלגולי שם המוסד במהלך 100 שנות קיומו.

 

 

11.  מידע על מנהלי המוסד                                                                                     

מידע שנאסף לצורך הכנת שדרת המנהלים בכניסה לאולם התרבות. החומר נכתב בחלקו כמטלות  סטודנטים בפרו סמינריון בגאוגרפיה.                                          

·        רשימת שמות המנהלים והשנים שניהלו את המוסד.

 

 

·        מידע נוסף על מנהלי המוסד

 

12.  מונוגרפיה על דוד ילין                                                                              

החוברת מכילה את קורות חייו וחיי משפחתו של דוד ילין בפירוט ביוגרפי רחב היקף, מלווה בתמונות משפחתיות רבות. ערכה וליקטה: רחל ענבר.  עזר בעריכה: בנו של דוד ילין, אביעזר ילין. [45 עמודים]

 

13.  דוד ילין- ריכוז תיקיות מהארכיון הציוני

[מטלה של סטודנט]

רשימה של תיקים העוסקים בדוד ילין בארכיון הציוני. מצורף מכתב של הסטודנט באשר לאופי החומר המצוי בארכיון. 

 

14.  ההגנה בבית הכרם  [מטלה של סטודנט]

סקירה קצרה על פעולות ההגנה בשכונת בית הכרם וההקשר של הפעולות לבניין המכללה.

 

 

15.  מקבלי פרס ישראל מקרב מורי ובוגרי המכללה                                                 

רשימה חלקית. יש מקום לחיפוש נרחב יותר אם עולה צורך.                                 

מידע על מורים לגיאוגרפיה ובוגרים שקיבלו פרס ישראל ראה בהרחבה מספר 16 ברשימה  זו.

 

16.   חומר על מלחינים ויוצרי זמר עברי הקשורים במכללה                                        

מורים למוסיקה שעבדו במכללה  ובוגרים שכתבו לחנים וזמר עברי.                              

רשימה של נתן שחר עם שמות היוצרים ומבחר שמות של שירים שכתבו.                 

תקציר של תולדות חייהם. מילים ותווים של השירים [לא מלא]

 

17.  גאוגרפים מפורסמים מקרב מורי ובוגרי המכללה

[חומר רב שנאסף על ידי סטודנטים כמטלות החוג לגיאוגרפיה]                                 

מתוך ארבעת הגיאוגרפים, שלושה זכו בפרס ישראל:

וילנאי  ובנבנישתי- בוגרי המכללה; מנשה הראל ובנבנישתי מורים במכללה.

לראיון עם דוד בנבנישתי מצורפת קלטת- שמע.

 

 

18.  התהליך האקדמי של הכשרת מורים בישראל, הוצאת מאגנס, ירושלים תשנ"ו.

הספר נכתב ע"י מנהל המכללה, ד"ר שיינין. מצוי בו חומר רב על המכללה ועל תהליכי האקדמיזציה שלה.

·        לכל המעוניין- הספר בשלמותו נמצא בספריית המכללה.

 

 

19.  בנימין ברנר - "גדולה הייתה הבדידות", עם עובד

בנימין ברנר, בוגר המכללה משנת 1921. אח של ח"י ברנר הסופר, היה תלמיד בית המדרש בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה. הוא מקדיש פרק שלם בספרו לשנותיו כתלמיד המוסד, על דמותם של המורים והאווירה במקום. בשנות ה-50 וה-60 לימד פסיכולוגיה בבית המדרש (השנים לא מדויקות).

 

20.  ספר איתי זימרן – תוכן עניינים והקדמה

 

21.  על הראשונים – לכבוד י"ב אישים מחנכים  

        על דוד ילין. חוברת על מחנכים משמעותיים. מצ"ב הפרק על דוד ילין.

 

22.  ציוני דרך – התקשוב בדוד ילין.

 

23.  רשימת ידוענים- בוגרי המכללה.

*נערך ע"י תלמה מרגלית צוק ומנחם לוין.

*נשמח לקבל מידע נוסף.

 

24.  ראיונות שערך ד"ר שיינין בעת כתיבת ספרו.

*הראיונות עדיין קיימים כחומרי גלם, ויש למצוא תקציב על מנת לעבדם ולהפכם לנגישים לעבודה.

 

 

 

 

 

ג.      מבט לעתיד – חזון חינוכי:

·      חזון המכללה.

·      "קליניקה"- סדנה לעבודה פרטנית / ד"ר דן וולף, גב' שולמית אלעד.

הקליניקה היא סדנה המאפשרת התנסות מעשית לסטודנטים בהוראה פרטנית לתלמידים מתקשים ולתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

 

 

 

ד.     מאגר תמונות:

א.    הבניינים והתשתית הפיזית של המכללה

 

א.1. מבני הארעי בהם שכנה המכללה עד להקמת בניין הקבע (תרע"ד – תרפ"ח):

א.1.1. הבית הראשון ששכן בו בית המדרש, ברחוב תחכמוני בשנת תרע"ד (היום משמש כתלמוד תורה- אהבת התורה) צולם בשנת תשס"ד.

א.2.1. הבניין השני שבו שכן בית המדרש ברחוב החבשים, מס' 7. בשנים תרע"ה – תרע"ו. (צולם  בתשכ"ד).

א.3.1. הבית השלישי שבו שכן בית המדרש - "בית סעידוף" ברחוב הסולל (היום רחוב החבצלת) בשנים תרע"ו - תרע"ז. בחזית הבניין עומד ר' יחיא נהרי.

א.4.1. הבניין הרביעי שבו שכן בית המדרש בתרע"ח.

א.5.1. בית היתומים הסורי בשכונת אבן ישראל- הבניין הרביעי בו שכן בית המדרש. צילום משנת תשס"ד.

א.6.1. הבניין החמישי שבו שכן בית המדרש בשנים תרע"ט- תר"פ ברחוב הלל, מס' 17. לאחר מכן שכן בבניין סמינר ליפשיץ.

א.7.1. הבניין השישי שבו שכן בית המדרש ברחוב ישעיהו, מס' 7 בשכונת זיכרון משה. בשנים תרפ"א - תרפ"ז.

 

 

 א.2. תכניות, מודלים ושלבי בנייה של מבנה הקבע בשכונת בית הכרם:

א.1.2. במעלה שכונת בית הכרם, נראה ברקע, בית המדרש בשלבי בנייה מתקדמים- שנים תרע"ז/ תשע"ח. (שכונת בית הכרם הוקמה בתרפ"ב- 1922).

א.2.2. תכנית בית המדרש כפי שתוכנן במשרדם של האדריכלים הקר ואליעזר ילין (בנו של דוד ילין) לפי קנה מידה- 1:200.

א.3.2. מודל של בית המדרש לפי תכנית הקר וילין. הדגם הוכן לבקשתם על ידי מיוראל בנטוויץ- גיסתו של אליעזר ילין.

א.4.2. מתחילים לבנות את בניין הקבע - שלבים ראשונים.

א.5.2. בניין הקבע בשלבים מתקדמים. החזית כמעט הושלמה.

א.6.2. החצר הפנימית של בית המדרש בשלבי בנייה מתקדמים.

א.7.2. בניין בית המדרש, חזית אגף בית הספר "בית הכרם".

א.8.2. בית המדרש למורים העברי בסוף שנות ה- 20.

א.9.2. בניין בית המדרש, החצר הפנימית, קומה ראשונה. בשנות ה- 30.

א.10.2. החצר הפנימית בתחילת שנות ה- 30, ואולם ההתעמלות.

א.11.2. החצר הפנימית בשנות ה- 80 ובניין א' מסביבה.

א.12.2. החצר הפנימית ב- 1992 עם קומת המנהל והמחשוב מעל אולם ההתעמלות.

א.13.2. בניין המנהל והמחשוב בבנייתו בתחילת שנות ה- 90.

א.14.2. מבט על החצר הפנימית המשופצת כיום.

 

 

א.3. שינויים ותוספות בנייה בשטח המכללה עד היום:

א.1.3. בניין ג'.

א.2.3. - בניין ב'.

          - בניין ב'- צולם בשנות החמישים.

א.3.3. חדר שחר, נתרם על ידי משפחת שחר בשנת תשי"ח כחדר תרבות ונופש לתלמידים (צולם בשנות ה- 80).

א.4.3. גן אבינועם - הגן הבוטני של בית המדרש ע"ש אבינועם ילין. נטע לזכר בנו של דוד ילין שנרצח בשנת תרצ"ח.

א.5.3. הספרייה הישנה, שנות ה-30.

א.6.3. הספרייה הישנה, שנות ה-30. בקדמת התמונה, ליד השולחן מימין יושבים פרופ' בן ציון דינור. א.מ ברכייהו.

א.7.3. הספרייה הישנה- פינת ספרות הילדים ע"ש בלהה יפה.

א.8.3. פינת ההשאלה בספרייה הישנה בשנת 1985 (בערך).

א.9.3. הספרייה המחודשת והמורחבת בשנת 2002.

א.10.3. הספרייה החדשה, שנות ה- 90.

א.11.3. הספרייה החדשה.

א.12.3. הספרייה החדשה, שנת 2002.

א.13.3. תצוגת ספרים. בספריית הילדים המחודשת בשנת 2001.

א.14.3. חדר האוכל בבית המדרש, שנת 1938.

א.15.3. הקפיטריה - מסעדת הסטודנטים - 1983.

א.16.3. קומות נוספות בבנייה. האגף המערבי של בניין א'- עבור כיתת המדעים. (צולם בשנת 1980).

א.17.3. בית הכנסת באגף הדרומי. נמצא בבניין המרכזי, ומשמש את תושבי שכונת בית הכרם עד היום. (תמונה משנות ה- 30).

א.18.3. אולם התרבות של בית המדרש אשר שכן מעל הספרייה הישנה. ביום הולדתו ה- 70 של פרופ' בן ציון דינור, נקרא האולם על שמו- אולם דינור.

(כיום חלק מחלל הספרייה המחודשת).

א.19.3. א. מרכז התרבות החדש בבנייה, סוף שנות ה- 80.

            ב. מרכז התרבות החדש נבנה בשנות ה- 90. מכיל אולם כינוסים, במה וגלריה לאמנות.

א.20.3. הכניסה הראשית למרכז התרבות.

א.21.3. האולם המרכזי במרכז התרבות. (צולם ב- 1998)

א.22.3. בניין ד', לקראת סיום בנייתו. מימינו בניין ב', משמאלו עורפו של אולם ההתעמלות.

א.23.3. בניין ד' בשנת 2004.

א.24.3. מראה כללי המבליט את הרחבה שבין בניין ד' לשאר הבניינים הישנים.

א.25.3. מראה כללי של קמפוס המכללה בשנת 1994.

א.26.3. מבט אווירי של קמפוס המכללה בתחילת שנות ה- 90.

 

 

 

ב.     פעילויות לימודיות במוסד

ב.1.  שיעורים בכיתות, עבר והווה בכל המסלולים:

ב.1.1. שיעור בפיסיקה עם המורה יצחק לדיז'נסקי בשנת תרפ"א.

ב.2.1. המורה י. רבלין מלמד ערבית בשנות ה-20.

ב.3.1. דוד ילין מלמד ערבית בשנת 1935.

ב.4.1. שיעור מלאכה. מלמדת גב' דינור. אמצע שנות ה-30.

ב.5.1. שיעור בנגרות. אמצע שנות ה-30.

ב.6.1. שיעור בכימיה עם המורה אביזוהר. סוף שנות ה-30.

ב.7.1. א. בחינת בגרות בסמינר בשנות ה-40 באולם ההתעמלות.

          ב. לומדים גיאוגרפיה עם מנשה הראל בגן הבוטני. כיתת מורים ב'. שנת 1964.

ב.8.1. לימוד הוראת חשבון. שנות ה-70.

ב.9.1. קורס למורות חיילות במכללה. שנת 1984.

ב.10.1. הוראה יחידנית בחינוך המיוחד. שנת 1974.

ב.11.1. מרכז אבחון – ד"ר ראובן המר. שנת 1975.

ב.12.1. שיעור במוסיקה בתחילת שנות ה-80.

ב.13.1. חוג לריפוי בעזרת מוסיקה – מקהלה בניהול של נועה בורשטיין. שנת 1982.

ב.14.1. סטודנטים יהודים וערבים לומדים עברית במכינה. שנת 1978.

ב.15.1. מכינה לעולי אתיופיה בשנת 2000.

ב.16.1. תלמידי מכינה לעולי אתיופיה בשנת 1999. עומד שלישי משמאל – מדריך הקבוצה, מארו. (בוגר המכללה)

ב.17.1. סדר פסח משולב במכללה עם תלמידי המכינה. שנת 1996.

ב.18.1. שיעור בלשון ערבית לתלמידי המסלול לחינוך מיוחד במגזר הערבי. שנת 1980.

ב.19.1. שיעור במסלול לחינוך מיוחד במגזר הערבי. שנת 1977.

ב.20.1. כינוס של המסלול הערבי בחדר שחר. שנת 1997. במרכז עומד ד"ר מוחמד חורני (ראש המסלול), מימינו יושב ד"ק שאפיק מסלחה, לידו יושבת הדרה קייך.

ב.21.1. סיור של המנהל איתי זימרן בבית ספר לחינוך מיוחד עם מורות בית הספר וסטודנטיות מהמכללה. שנת 1995.

ב.22.1. שיעור התעמלות לגברים בבית המדרש. שנות ה-30.

ב.23.1. שיעור התעמלות לבנות בבית המדרש. שנות ה-30.

ב.24.1. שיעור התעמלות לבנות באתלטיקה. אימוני הטלת כידון. שנות ה-30.

ב.25.1. שיעור התעמלות במכללה. שנת 1974.

ב.26.1. שיעור בהתעמלות אומנותית במכללה. שנת 1974.

ב.27.1. שיעור מחול במכללה. שנת 1980.

ב.28.1. שיעור בטאי צ'י במכללה. בנת 2003.

ב.29.1. קורס לתיאטרון בובות. שנת 1984.

ב.30.1. סדנה ללימוד צילום לטלוויזיה. שנת 1977.

ב.31.1. שיעור במעבדה למדעי הטבע. שנת 1986.

ב.32.1. סטודנטיות בחדר הקטלוגים של הספרייה בחיפוש מידע. שנת 2000.

ב.33.1. סדנה לספרות ילדים. מנחה: עפרה רייזמן. שנת 1983.

ב.34.1. למידה עצמית במעבדה הלשונית. שנת 1982. מרכזת הסדנה: לאה סקיבא.

ב.35.1. שיעור בתורת האריגים לתלמידות מגמת מורים למלאכה. ניתן על ידי המורה זוהרה וילבוש שהייתה גם התלמידה / האישה השנייה שסיימה את לימודיה במכללה.

ב.36.1. ילדי החטיבה הצעירה בפינת ליטוף בעלי החיים בשנת 1999.

ב.37.1. ילדי החטיבה הצעירה בפעילות בבצק ואפייה. שנות ה-80.

ב.38.1. פעילות בסדנה למשאבי למידה של החינוך המיוחד. (תשע"ב)

ב.39.1. התעמלות בנות עם רות בר סיני, שנות ה- 2000.

 

 

ב.2.  המרכזייה הפדגוגית וסדנאות המסלולים:

מרכזים לפיתוח וגיוון שיטות הוראה

ב.1.2. המרכזייה הפדגוגית בראשיתה בשנות ה-70, מנוהלת על ידי ד"ר בלהה פיאמנטה (עומדת מימין).

ב.2.2. מוצרים של סדנת החינוך המיוחד משנת 1976.

ב.3.2. שיעור בסדנה של החינוך המיוחד בחברה הערבית בניהול דניאלה נבו (עומדת שניה משמאל). שנות ה-80.

ב.4.2. תוצרי סדנה של החינוך היסודי בשנת 2001.

ב.5.2.סטודנטיות מכינות עזרי הוראה בסדנה לגיל הרך. רינה אזוב, מצוות המנחות של הסדנה – עומדת בפינה משמאל. שנת 2000.

 

 

ב.3.  תערוכות לימודיות, תצוגות והדגמות כחלק מתהליך ההכשרה להוראה:

ב.1.3. תערוכה של עבודות סטודנטים. מלאכות יד ואומנות. שנות ה-30.

ב.2.3. תערוכה בנושא הסלנג. משמאל ראש החוג ללשון, ד"ר רות בורשטיין. שנות ה-80.

ב.3.3. תערוכה לימודית לרגל יובל ה-70 למכללה. שנת 1984.

ב.4.3. תערוכה לימודית לרגל יובל ה-70 למכללה. שנת 1984.

ב.5.3. תערוכה במסגרת קורס להוראת הקריאה במסלול הערבי. שנת 1983.

ב.6.3. תערוכה במסגרת קורס להוראת הקריאה במסלול הערבי. שנת 1983.

ב.7.3. יום מדעי הטבע החצר המכללה. סטודנטים מדגימים ומציגים. משמאל: ד"ר ירון להבי. שנת 2000.

ב.8.3. יום מדעי הטבע בחצר המכללה. שנת 2000.

 

 

ב.4.  סיורים כחלק מתהליך הלמידה והכשרת המורים:

ב.1.4. טיול של בית המדרש למצדה עם יהושע אביזוהר. שנת תרפ"ט.

ב.2.4. טיול לנגב, לנחל יורקעם של הסמינר. כיתת מורים א' עם מנשה הראל. שנת 1964.

ב.3.4. סיור לימודי עם המורה יצחק שלו ותלמידות הסמינר. שנות ה-70.

ב.4.4. סיור לימודי של סטודנטים עם המורה יצחק שלו בהרי ירושלים. שנות ה-70.

ב.5.4. סיור לימודי של החוג לגיאוגרפיה במכללה בשנת 1989 מתחת לגשר במפעל נהריים. במרכז עומד ד"ר שאול ספיר.

ב.6.4. סיור לימודי בגליל המערבי של החוג לגיאוגרפיה במכללה. מסלול חטיבת הביניים והיסודי. שנת 1989. חוף אכזיב. עומדים מימין: המורה אבי כץ ומרגלית מתתיהו.

ב.7.4. סיור לימודי באזור אילת של החוג לגיאוגרפיה והטבע במכללה בשנת 1997 – במגמת חטיבת הביניים . הסטודנטים לומדים במלחת עברונה.

ב.8.4. סיור לימודי בקורס משולב – ספרות וגיאוגרפיה, בעקבות ס. יזהר בשנת 1999 בתל אביב. בראש המדרגות – ד"ר אבי מעפיל.

ב.9.4. טיול לעין פרעה, בערך בשנת 1915. המנהל, דוד ילין עם "תרבוש" והתלמיד דוד בנבנישתי עם "כפייה".

 

 

ג.      תמונות מחזור וטקסי חלוקת תעודות

ג.1. מורים ותלמידים של הסמינר למורים של חברת "עזרה" (בשנת תר"ע בערך).

ג.2. מחזור ב' – תרע"ה (1915) של בית המדרש למורים העברי.

ג.3. תלמידי בית המדרש למורים העברי – מפסיקים את הלימודים ומתנדבים לגדודים העבריים. תמוז, תרע"ח (1918).

ג.4. תמונת מחזור י' – תרפ"ג (1923) עם דגל בית המדרש.

ג.5. תמונת מחזור י"ז – תרצ"ג (1933) של בית המדרש למורים העברי.

ג.6. דוד ילין ובן ציון דינור בטקס חלוקת תעודות לבוגרים. (1937 בערך).

ג.7. תמונת מחזור כ"ח – תש"ב (1942) של בית המדרש למורים העברי.

ג.8. תמונת מחזור כ"ט – תש"ג (1943) של בית המדרש העברי.

ג.9. תמונת מחזור ל"ט – תשי"ג (1953) של בית המדרש העברי.

ג.10. מחזור נ' – תשכ"ד (1964), מחזור היובל לבית המדרש.

ג.11. מחזור נ"א – מגמת המורים תשכ"ה (1965).

ג.12. טקס חלוקת תעודות למחזור נ"א, דן ענברי ותלמה צוק מברכים בשם הבוגרים. מנהל אבן שושן.       

ג.13. ד"ר שיינין מעניק תעודת בוגר בטקס סיום לימודים בשנת 1975. לידו מברך עמנואל יפה.

ג.14. טקס חלוקת תעודות למחזור נ"ח – תשל"ב (1972) מנהל ד"ר שיינין.

ג.15. מסיבת סיום של מכונת העולים – 1981 (אלה דברת, מנהלת המכינה).

 

 

ד.     סגל המכללה

ד.1. מנהלי המוסד:                              

ד.1.1. בן ציון דינור מלמד חשבון.

ד.2.1. כרטיס עובד של המנהל אבן שושן, 1954.

ד.3.1. שר החינוך, זבולון המר. מעניק לד"ר שיינין תעודת הכרה באקדמיזציה של המכללה – נובמבר 1979.

ד.4.1. ד"ר איתי זימרן, מנהל המכללה בחדרו. (1995)

ד.5.1. סנפורד באטקון עם ד"ר אנה רוסו, מנהלת המכללה. (2003)

ד.6.1. ד"ר ישראל מהלמן משוחח עם דוד בנבנישתי. (1984)

ד.7.1. ד"ר ניסן שיינין ליד תכנית בינוי עתידית של המכללה (1974).

ד.8.1. ד"ר שיינין ומרכזת המלמ"ח, רינה בירן.

ד.9.1. ד"ר איתי זימרן.

ד.10.1. ד"ר ניסן שיינין.

ד.11.1. ד"ר אנה רוסו.

ד.12.1. ד"ר ישראל מהלמן.

ד.13.1. פרופ' בן ציון דינור.

ד.14.1. אברהם אבן שושן.

ד.15.1. פרופ' דוד ילין.

ד.16.1. תמונות מחדר העבודה בביתו של אברהם אבן שושן (צולם ע"י בתו דפנה שפר).

 

 

ד.2. סגל ההוראה:   

ד.1.2. חבר המורים בתרפ"ח (1928).

ד.2.2. חבר המורים בתרפ"ח. בשער בית המדרש בבית הכרם עם סיום בנייתו.

ד.3.2. חברי הנהלת המכללה וסגל הוראה בכיר. (2001)

ד.4.2. סגל בכיר בתקופת ד"ר שיינין. מימין לשמאל: ד"ר בלהה פיאמנטה, ד"ר עדה גולדברג, פרופ' שושנה מורג (דיקנט), פרופ' אהרון שי (מזכיר אקדמי), ד"ר שיינין (מנהל).

ד.5.2. רשימת אנשי הסגל בשנת 1946-1947.

 

 

 ד.3. סגל מנהלי ועובדים:   

ד.1.3. אריה רפפורט, מוסמך המכללה ומזכיר כללי של המוסד. (תרפ"ג- תשי"ז)

ד.2.3. שרה בן נון, מזכירה כללית של המוסד (תשי"ח- תשכ"ד)

ד.3.3. חנה טאוב, אם הבית של מעונות הסטודנטים של הסמינר (=הפנימייה) משנת תש"ט- תשכ"ד. [חסרה תמונה]

ד.4.3. מרגלית מתתיהו, אמרכלית המוסד (תש"מ- תשס"ד)

ד.5.3. ר' יחיא נהרי ורעייתו רומיה. שרת בבית המדרש וידידו האישי של דוד ילין. עבד במוסד 43 שנים (תרע"ה- תשי"ט) גר עם משפחתו בבית, בחצר בית המדרש. היום משמש "בית נהרי"- כמשכן ארכיון המכללה.

 

 

 

ה.    צילומי מסמכים / גילויי דעת / תעודות שניתנו במרוצת השנים במוסד

ה.1. מגילת היסוד לבניין.

ה.2. תעודת התואר d..M.E

ה.3. תעודת היתר לבית המדרש להיקרא באופן רשמי "המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין". שנת 1975 (תשל"ז)

ה.4. תעודת הכרה למכללת דוד ילין כמוסד להשכלה גבוהה במסלול חטיבת הביניים. שנת 1979 (תשל"ט).

ה.5. תעודת הכרה למכללת דוד ילין כמוסד להשכלה גבוהה בהכשרת מורים לגיל הרך ולבית הספר היסודי. שנת 1987 (תשמ"ז)

ה.6. תעודת היתר למכללה לחינוך ע"ש דוד ילין בהתמחות בלשון הערבית במסלול חטיבת הביניים והחינוך היסודי. שנת 1990 (תש"ן)

ה.7. תעודת הכרה למכללה דוד ילין כמוסד להשכלה גבוהה עבור התמחות להוראת ערבית במסלולים חטיבת הביניים והחינוך היסודי. שנת 1992 (תשנ"ג)

ה.8. תעודת הוראה של בית המדרש למורים העברי (בעברית ובאנגלית) משנת תרצ"ח. בשיתוף עם מחלקת החינוך של הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל. חתומה ע"י מנהל המוסד, פרופ' דוד ילין.

ה.9. תעודה של בית המדרש למורים העברי בירושלם משנת תרע"ט. חתומה ע"י מנהל המוסד, פרופ' דוד ילין.

ה.10. תעודה של המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, בית הכרם ירושלים משנת תשמ"ח. חתומה ע"י מנהל המוסד, ד"ר ניסן שיינין.

ה.11. תעודת בגרות של בית המדרש למורים העברי בירושלם משנת תרצ"ח. חתומה ע"י פרופ' בן ציון דינור.

ה.12. תעודה הוראה לאומנויות טכניות בבית הספר היסודי ניתנה ע"י המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, בית הכרם ירושלים משנת תש"מ. חתומה ע"י מנהל המוסד, ד"ר ניסן שיינין.

ה.13. תעודה הוראה (גננת מוסמכת בכירה) ניתנה ע"י המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, בית הכרם ירושלים משנת תש"מ. חתומה ע"י מנהל המוסד, ד"ר ניסן שיינין.

ה.14. תעודה הוראה (מורה מוסמכת לילדים מפגרים בלבד) ניתנה ע"י המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, בית הכרם ירושלים משנת תש"מ. חתומה ע"י מנהל המוסד, ד"ר ניסן שיינין.

ה.15. תעודה הוראה להורות בגן ילדים ובכיתות א'-ב' כמורה מוסמכת בכירה ניתנה ע"י המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, בית הכרם ירושלים משנת תש"מ. חתומה ע"י מנהל המוסד, ד"ר ניסן שיינין.

ה.16. תעודה הוראה של המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין להורות בבית ספר יסודי כמורה מוסך בכיר לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד משנת תשמ"ב. חתומה ע"י מנהל המוסד, ד"ר ניסן שיינין.

ה.17. תעודה של בית המדרש למורים העברי בירושלם משנת תרפ"ט. חתומה ע"י מנהל המוסד, פרופ' דוד ילין.

ה.18. מגילת המחויבות להקמת הספרייה החדשה במכללת דוד ילין. נחתמה בשנת 1992. (בתקופתו של ד"ר  איתי זימרן).

ה.19. מגילת המחויבות להקמת המרכז ללימודי חינוך משולבים במכללת דוד ילין. נחתמה בשנת 2001. (בתקופתו של ד"ר איתי זימרן).

ה.20. עיקרי תקנון הפנימייה של סמינר בית הכרם. (1956)

 

 

ו.       אירועים בחיי המוסד

ו.1 חגיגות ההקמה:   

ו.1.1. טקס הנחת אבן הפינה לבניין הקבע. דוד ילין נואם בטקס (צולם ב- 08.08.1927)

ו.2.1. מוזמנים מגיעים לטקס הנחת אבן הפינה לבניין בית המדרש.

ו.3.1. טקס נטיעת הגן הבוטני ע"ש אבינועם ילין. איטה ילין נוטעת עץ. (צולם בשנת 1938).

ו.4.1. טקס נטיעת הגן הבוטני ע"ש דוד ילין. ויחיא נהרי נוטעים עץ. (1938)

ו.5.1. הזמנה לטקס הוקרה לר' יחיאל נהרי עם פרישתו לאחר 43 שנות עבודה במוסד. שנת 1958.

ו.6.1. "סמינר מתמוטט"- סמינר בית הכרם איבד זכויות של מוסד גבוה לחינוך. ד"ר מהלמן, מנהל הסמינר התפטר. (1956).

ו.7.1   כיצד התמוטט הסמינר בבית הכרם? (1956)

ו.8.1. התכתבות בין הנציב העליון לדוד ילין (1936)

 

 

ו.2. טקסים – אקדמיזציה ואירועים חשובים במכללה:

ו.1.2. טקס קבלת מעמד אקדמי (1987) למסלולי הגיל הרך והיסודי.

שורה ראשונה: 2. הנשיא יצחק נבון. 3. סטנלי בטקין. 4. מרדכי איש שלום (ראש העיר ירושלים בעבר. 5. ד"ר ניסן שיינין (מנהל מכהן).

נואם: יו"ר הוועד המנהלי, אליעזר הלוי. שורה מאחור: גב' סנה אור, גב' עליזה גורי.

ו.2.2. טקס הענקת תעודת הכרה למכללה כמוסד אקדמי (1987). למסלולי הגיל הרך  והיסודי. מימין: הנשיא יצחק נבון, ד"ר שיינין, מנהל מכהן.

ו.3.2. אירוע ספרות ילדים לציון "יום שחר" (עמנואל שחר הוא בוגר מחזור תרצ"ב. משפחתו תרמה לזכרו חדר תרבות לרווחת הסטודנטים. במשך עשרות שנים התקיים במכללה "יום שחר" לזכרו בנושא ספרות ילדים ובנוכחות בני משפחתו) משמאל המורה ד"ר מנחם רגב.

ו.4.2. חנוכת המעבדה לביולוגיה ע"ש אירווינג ראבר.

שורה ראשונה: ארווינג ראבר ורעייתו נעמי.

שורה שנייה: 1. יהודית גינת- ילין. 2. ד"ר עדה גילברג.

שורה שלישית: מימין- 1. ירמי כהן. 2. אסתר מישאל.

שורה רביעית: עליזה גורי.

ו.5.2. יום עיון לכבוד דוד ילין בנושא מורשת עדות ישראל. משמאל: שרה לוי תנאי. (צולם בשנת 1981).

ו.6.2. ציון 50 שנה לניצחון על הנאצים. נערך באולם ההתעמלות. (צולם בשנת 1995).

ו.7.2. טקס זיכרון ביום השואה. מפגש עם ניצולי שואה. הדובר: אליהו בן אלישר. (שנת 1995)

ו.8.2. טקס זיכרון לראש הממשלה, יצחק רבין – 30 להירצחו. (צולם בתאריך: 4.12.95)

ו.9.2. חנוכת מרכז התרבות ע"ש מאירהוף.

ו.10.2. טקס לציון עשור לתכנית "מעוף". על הבמה: ד"ר איתי זימרן (מנהל מכהן). שורה ראשונה (מהגב): ד"ר אנה רוסו, רכזת תכנית מעוף.

ו.11.2. הספרייה מציינת 90 שנה למכללה, בתערוכת ספרים של בוגרי המוסד, תשס"ד.

ו.12.2. טקס בינלאומי- זהות ותרבות בטיפול באמניות. על הבמה נואמת ד"ר אנה רוסו, מנהלת מכהנת. (צולם ב- 1.1.2005)

ו.13.2. טקס הענקת תארים ותעודות לבוגרים. (2005)

ו.14.2. כנס בנושא מנהיגים קהילתיים להעצמת אוכלוסיות עם מוגבלויות במכללת דוד ילין. (יוני, 2008)

ו.15.2. כינוס במכללה הקשור במורשת האתיופית. ליד השולחן: השר יצחק (בוזי), הרצוג וד"ר אנה רוסו. (ספטמבר, 2007).

ו.16.2. טקס החתימה על מגילת ההתחייבות להקמת מרכז ללימודים משולבים. (6.6.2001 בניין ד') מימין: סנפורד באטקין (תורם), ד"ר איתי זימרן (מנהל מכהן), רחבעם עמור (יו"ר וועד המנהל).

ו.17.2. טקס הענקת פרס עבור יוזמה מצטיינת לשיפור יחסי יהודים וערבים. בשנת תשנ"ב. בתמונה: משמאל לימין- הדרה קייך וד"ר מוחמד חוראני.

ו.18.2  תעודת פרס קרן מרכוס זיו תשנ"ב עבור יוזמה מצטיינת לשיפור יחסי יהודים וערבים.

ו.19.2. טקס בבית הנשיא לרגל הוצאת כתבי דוד ילין. נואם הנשיא שז"ר בשנת תשכ"ז (1967). בתמונה משמאל לימין: מר אבן שושן- מנהל מכהן, פרופ' י. ריבלין, ד"ר מהלמן, פרופ' דינור.

ו.20.2. טקס בבית הנשיא לרגל הוצאת כתבי דוד ילין בשנת תשכ"ז (1967).

ו.21.2. קבלת אות כבוד מממשלת המנדט. משמאל לימין: דוד ילין, איטה ילין.

 

ו.3.  מהווי הסטודנטים ואגודת הסטודנטים:

ו.1.3. תלמידי התרפיה בבעלי חיים בזמן הפסקה.

ו.2.3. פעילות של אגודת הסטודנטים לכבוד פורים.

ו.3.3. סטודנטים ליד לוח פרסום הציונים. (פברואר, 1978)

ו.4.3. סטודנטים בהפסקת צהרים בקפיטריה. (אוקטובר, 1974)

ו.5.3. סטודנטים ומורים נותנים תרומת דם בחדר שחר. (מאי, 1974)

ו.6.3. התרמת דם במכללה. (1995)

ו.7.3. יום שוק במכללה. (2000)

ו.8.3. מסיבת פורים במכללה- פעילות אגודת הסטודנטים, תחרות תחפושות. (1995)

ו.9.3. נטיעות ט"ו בשבט של תלמידי בית המדרש בשנות ה-40 באזור קריית משה.

ו.10.3. הפסקה בגן אבינועם. (שנות ה-70)

ו.11.3. סטודנטים בהפסקה על הדשא בחצר הפנימית (ספטמבר, 2007).

ו.12.3. תלמידי בית המדרש בשלג, שנות ה-30.

 

 

ו.4. אירועי יובל של המכללה:

ו.1.4. בית המדרש בן 50. נואם: בנימין ברנר. מימינו, בשולחן הנשיא, יושב אבן שושן. (האירוע התקיים באולם דינור בשנת 1964).

ו.2.4. בית המדרש בן 60. לכבוד היובל נערך יום עיון בנושא השפה העברית. נואם: אבן  שושן. (1974)

ו.3.4. צילום של המדליה שהונפקה לציון 70 למכללה. (1983)

ו.4.4. טקס בבית נשיא המדינה לציון 70 שנה למכללה. בתמונה: ד"ר מהלמן (מנהל לשעבר), מנחם סבידור, אליעזר הלוי (יו"ר וועד המנהל), ד"ר שיינין (מנהל מכהן).   נואם: אבן שושן (מנהל לשעבר)

ו.5.4. טקס בבית נשיא המדינה- עזר וייצמן (שביעי מימין) לציון 80 שנה למכללה.  מימין:  1. רחבעם אמור (יו"ר וועד המנהל) 2. ד"ר איתי זימרן (מנהל מכהן) 6. פרופ' רוני ישי (רכז אקדמי) 9. סטנלי בטקין(תורם) 11. ד"ר בלהה פיאמנטה (סגנית מנהל). ביניהם חברי עמותות הידידים בארה"ב ובישראל.

ו.6.4. שלט לציון 90 שנים למכללה, מעל הכניסה הראשית למוסד.

 

ו.5. עמותת הידידים:

ו.1.5. ישיבת הנהלת העמותה, 1978. מימין לשמאל: ד"ר שיינין (מנהל מכהן), ד"ר  מהלמן (מנהל לשעבר וחבר הנהלת העמותה), השופט אליעזר הלוי(יו"ר העמותה), הרב כהן, דוד בנבנישתי. (1978).

ו.2.5. טקס הענקת תעודות הוקרה לידידי המכללה. מימין לשמאל: קולונל יחיאל אלישר, טדי קולק, ד"ר מהלמן, ד"ר שיינין, השופט אליעזר הלוי. (1986).

ו.3.5. רחבעם עמיר, יו"ר העמותה, בטקס קבלת התואר "עמית כבוד" (שנות ה-80)

ו.4.5. חנוכת ספריית הילדים, תרומת משפחת בטקין (סוף שנות ה-90)

 

ו.6. יום פתוח וירידי לימודים:

ו.1.6. יריד לימודים (2001) בחצר הפנימית של המכללה. סילביה שטיגליץ (רכזת מלמ"ח) מוסרת מידע למתעניינת.

ו.2.6. יום פתוח בחצר המכללה. (1995)

 

ו.7. ביקורי אישים במכללה:

ו.1.7. ביקור ראש הממשלה גולדה מאיר בבית המדרש. (תחילת שנות ה-70).

ו.2.7. ביקור שר החינוך יגאל אלון במכללה, בחטיבת הגיל הרך. (1973).

ו.3.7. פגישה עם נשיא המדינה זלמן שזר, וד"ר שיינין. (מאי, 1974)

ו.4.7. ביקור שר החינוך זבולון המר במכללה, במרכזייה הפדגוגית. מימין קדימה: ד"ר בלהה פיאמנטה, יצחק הינברגר, ד"ר שיינין, זבולון המר.

ו.5.7. ביקור טדי קולק (ראש העיר) ואסתר הרליץ במכללה.

 

ה.     ציר הזמן האינטרנטי