image014

 

תודה לרזי פלדמן עבור הגרפיקה

 

תודה לחוה סימונן, יעל פוליטיס, רבקה פניבסקי
 עדינה וכרמית חוטר עבור התרגומים והעריכה

 

תודה מיוחדת לרוזי זהירה עבור השכתובים

 

תודה לחברים של גבריאל שהדפיסו את החומר

 

תודה למכון מופת עבור ה"בית" לאתר

 

משפחת חוטר

 

 

back-heb