ברוכים הבאים לסיפור יציאת מצרים כמו שאנחנו- אדם וגבריאל - מתארים.

 בואו ותכנסו לאווירה.

 

היו  היה לפני כ-3000 שנה

מלך שאהב קליפות בננה.

את עם ישראל העביד כה קשה

ואת השאר תשמעו מפי משה.