image011

 

לאחר הירצחו של גבריאל הי"ד נמצאו דפים אישיים. בדף אחד הוא פירט את היעדים שלו בלימודיו בישיבה בעותניאל. גבריאל חילק את היעדים לתורה שבכתב , תורה שבע"פ, עבודה שבלב, עבודת הגוף ואו"פ (אוניברסיטה פתוחה). הדרישות מעצמו היו מעל ומעבר למקובל, גבריאל עמד בכל היעדים שהציב לעצמו. לעיון בדף היעדים המקורי, לחץ על הדף הצהוב.

yaadimsmall

 

במחברתו האישית נמצא יומן חשבון נפש שבו גבריאל כתב כמעט מידי יום מתחילת לימודיו בישיבה עד יומיים לפני הרצח. הוא עמל קשה לתקן את מידותיו. בין המידות שהוא עבד עליהם: גאווה בקריאת ספר תורה, זלזול בהשקעת חברים, שמחה בחלקי, לא לדבר על עצמי, כפיפות לאנשים.

עיון בחשבון נפש מקטין אותנו!

 כדי לקרוא מהמקור לחץ על הדפים למטה.

 

nefeshsmall   heshbon1small   heshbon2small

 

במחזור של גבריאל של יום הכיפורים מצאנו את הדף הזה

לחץ על הדף הצהוב.

        

 

yoman kita betמצאנו דף ביומן של גבריאל מכיתה ב'

 

 

אני חושב

שכול  העולם

ניסיון אחד גדול

לאדם-  אך עולם

הבא הוא הפרס

 

 

גבריאל הוסיף את פרושים של הרמב"ם ואיורים להסביר את המשנה.    ניתן ללמוד איתי ביחד

 

מסכת שבת עד פרק שישי

מסכת עירובין

מסכת פסחים

מסכת שקלים

מסכת יומא

מסכת סוכה

 

מצגת על גבריאל הי"ד ומידותיו

 

 

 

 

back-heb