הגורמים לעונות השנה:

ישנן 3 סיבות  לעונתיות  ולחילופי העונות

 

1.    סיבוב כדור הארץ סביב צירו

2.     סיבוב כדור הארץ מסביב לשמש

3.     נטיית כדור הארץ על צדו

 

1.    סיבוב כדור הארץ סביב צירו

 

כדור הארץ מסתובב סביב עצמו ממערב למזרח. סיבוב אחד במשך 24 שעות,

 

 סיבוב זה הוא הגורם

   לחילופי יום ולילה.

 

 

 

 

 

 

 

2.    סיבוב כדור מסביב לשמש

 

 

כדור הארץ  נע סביב השמש במסלול אליפסי הנקרא: מסלול המלקה.

 

 

    

סיבוב אחד במשך 365.5 ימים שהם 12 חודשים שהם שנה.

 

 

מזרחכדור הארץשמשמסלול המלקהמערב

 

כתוצאה מתנועתו  של כדור כדור הארץ מסביב לשמש בכל פעם חלק אחר של כדור  הארץ מופנה כלפי השמש ומקבל קרינת שמש חזקה.

 

 פעם הקרינה החזקה בחצי הכדור הצפוני ובפעם השנייה הקרינה החזקה בחצי הכדור הדרומי.

 

 

 

 

3.   נטיית כדור הארץ על צדו

 

 

מישור המלקה:  קו דמיוני היוצא ממרכז השמש וחוצה את כדור הארץ במרכזו

קו המשווה: קו דמיוני החוצה את כדור הארץ לשני חצאים שווים, חצי הכדור הצפוני וחצי הכדור הדרומי.

 

.

 

מישור המלקהמישור המלקהשמש

 

מישור המלקה אינו מקביל לקו המשווה אלא חוצה אותו בזוית של  °23.5

 זו זווית הנטייה של כדור הארץ כלפי השמש.

 

 

נטיית כדור הארץ על צידו , תנועת כדור הארץ מסביב לשמש והסיבוב של כדור הארץ  סביב צירו, הם הגורמים לעונות השנה!

 

ראה אנימציה