Send via SMS

וכאן אנסה לספר קצת יותר על עצמי
     - אם זה בכלל נחוץ

מי שעוסק באופן מקצועי בשימוש בטכנולוגיות "מתקדמות" בסביבות למידה חש לא פעם שהוא נמצא על רכבת הרים. יש רגעים של התרגשות עילאית שהנה, הדברים נמצאים בעלייה מתמדת, ופתאום, הכל קורס תחתינו ואנחנו חשים כאילו אנחנו על פי תהום.

במשך העשור האחרון היו לי הזדמנויות רבות לחוש גם את העליות וגם את הירידות. עוד בתקופה של "חלונות 3.11" פרסמתי, במסגרת "הסדרה הפתוחה" של אורט, ספר הדרכה לשימוש בסיסי באינטרנט. כמובן, שעד שהספר יצא לאור, כמעט כולם כבר השתמשו ב-"חלונות 95". באותה תקופה ערכתי וכתבתי מספר אתרים חינוכיים, כולל כמה מהקורסים הראשונים של בית ספר אביב ("בית הספר הוירטואלי הראשון בישראל"). הדרכתי השתלמויות מורים רבים על השימוש באינטרנט בסביבה חינוכית, ונאבקתי בשימוש במילה "מידענות" עד שראיתי שאין כבר טעם במאבק.

אני פעיל, זה מספר שנים, במחלקה לסביבות למידה חדשניות של האגף לחינוך יסודי, ואני גם בונה קורסים מתוקשבים במסגרת המכון ללימודים מקוונים במכללת אחווה. לרוב פעלתי כאיש תוכן, וכאיש האמור להבין בתהליך הלמידה, אבל רכשתי גם לא מעט מיומנויות בצד הטכני של בניית סביבות וקורסים. כתבתי לא מעט מאמרים על אינטרנט בחינוך, ובמשך בערך עשר שנים אני מפרסם מאמר חודשי (באנגלית) במסגרת הבוידם המנסה לבדוק את חדירת טכנולוגיות אינטרנטיות לתוך חיי היום-יום שלנו.

עשיר לא אהיה.

מי אני?

  • אני יענקל
  • אני כבר בעסק הזה שנים די רבות. מדי פעם אני אפילו רואה הצלחות. יש כלים שמעוררים תאבון חינוכי, ונוצר רצון עז לבחון אותם. אך לא פעם המציאות היא שצריכים ללמוד כיצד ללמוד לפני שאפשר ליישם את ההבטחה של הכלים האלה.
    ההרהורים האלה הם נסיון לבחון את היישום הזה.