מדיניותהסביבה הלימודית תשתית פיסית
 

תשתית פיסית
עמדות מחשב וציוד היקפי
מרב המחשבים ימוקמו בסביבת הלמידה הקבועה של התלמיד - דהיינו, בחדר הכיתה ובמרחב הלמידה הסמוך. המחשבים יפוזרו בכל כיתות בית-הספר, החל מכיתה א' (וכן בחטיבה הצעירה, אם יש). שאר המחשבים יוצבו בחדרי מקצוע, בספרייה ובמעבדה וישולבו בתכנית הלימודים במקצועות אלה. רצוי שיהיה בבית-הספר גם חדר מחשבים המכיל מספר מחשבים וחיבור לתקשורת, והמאפשר לקבוצות למידה גדולות לעבוד בו.
מספר עמדות המחשב הרצויות בכיתה - מחשב אחד לכל 5-10 תלמידים.
מדפסות, סורק, ובהתאם לאפשרויות התקציביות גם מצלמה דיגיטלית וכרטיס
וידאו-טלויזיה - בתנאי שייעשה בהם שימוש לימודי מתאים ובעל ערך.
תוכנות
יישומי מחשב המיועדים לכתיבה וליצירה, לאיסוף, לעיבוד ועריכת מידע: מעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני, מסד נתונים, כלי ציור, תוכנה גרפית, תוכנת מצגת ותוכנת הנפשה, עיבוד קול ועוד (ניתן כמובן להיעזר בלומדות ייעודיות לתוכני לימוד מסוימים, אולם ערכן של אלו מוגבל לתוכן הספציפי שלשמו נוצרו ולכמות המידע הכלול בו).
מאגרי מידע על רשתות חיצוניות ומקומיות, תקליטונים ותקליטורים בתחומי דעת שונים (כגון אטלס, אנציקלופדיה).
תוכנות הדמיה (סימולציות) להמחשה ולתכנון.
תקשורת
גישה פיסית לשירותי אינטרנט ודואר אלקטרוני.
גישה לספרייה הלאומית הדיגיטלית המתוכננת-מאגר מידע בעברית, גדול ככל האפשר, המכיל מקורות מידע ברמות שונות ובמשלבים לשוניים שונים.
תקשורת ברשת פנימית לעבודה מכל מקום על קבצים אישיים ומשותפים וכן גישה למרכז משאבים ומידע הנוצר בבית-הספר.
לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך