מדיניותהסביבה הלימודית ארגון זמן ולומדים
 


ארגון זמן ולומדים

ארגון הזמן והלומדים בסביבה מתוקשבת הנו חלק מן ההסתכלות הכוללת על מטרות ההוראה ועל תחום התוכן שבו עוסקים. יחד עם זאת, תוך כדי התכנון הכללי יש להקפיד שלכל אחד מהתלמידים יוקצה זמן מחשב המתאים לצרכיו. זאת על מנת לאפשר רכישה וביסוס של מיומנויות מחשב כמיומנויות יסוד ולקדם את ההישגים הנדרשים כמפורט בהמשך (חלק ב).

אחד התנאים ההכרחיים לניצול יעיל של יתרונות סביבה מתוקשבת הוא תכנון גמיש של מסגרות הלמידה והתאמתן לצרכים משתנים. כך תיצור המורה מצבי למידה מגוונים בהתאם לשיקול דעתה ועל-פי העניין והצורך: למידה עצמאית, למידת עמיתים, הוראה ישירה של המורה ליד המחשב ולמידה מרחוק.
לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך