מדיניותהסביבה הלימודית ארגון המידע
 

ארגון המידע

סביבה מתוקשבת רוויה מידע מסוגים שונים:
מאגרי מידע מודפסים - ספרים, כתבי עת, לצד מאגרים דיגיטליים - תקליטורים, מסדי נתונים, ספריות ברשת פנימית ואינטרנט.
מידע ממקורות חיצוניים וכן מאגרי מידע פנימיים הכוללים תוצרים שנכתבו על-ידי תלמידים ומורים.
מידע ישיר הכולל את התכנים עצמם וכן מידע עקיף המהווה אוסף של קישורים והפניות למקורות הישירים.

אחד המדדים לבחינת יעילותה של הסביבה הוא ארגון נוח של המידע הנ"ל בדרך שתתאים לצרכים של אוכלוסיית הלומדים ובאופן שיהיה נגיש וקל לאחזור. ריבוי מידע עלול להוות חיסרון אם אין יודעים כיצד לארגנו כהלכה וכיצד להשתמש בו, מה שמחייב הקניית הרגלי למידה חדשים בתחום זה. מאידך גיסא, התנסות לימודית בסביבה מתוקשבת ועתירת מידע תהווה בסיס לקידום מיומנויות הטיפול במידע כחלק מתהליך למידה רחב (ראה חלק ג). לשם כך, הן התלמידים והן המורים צריכים להיות מודעים לשימושים השונים במאגרי המידע בתהליך הלמידה ולאפשרויות ארגונו ואחזורו.

להלן מספר דוגמאות ליצירת מגוון מאגרי מידע אינטראקטיביים בסביבה מתוקשבת:
אוסף מאמרים וקישורים הממוין על-פי תכנית הלימודים.
אוסף קישורים לאתרי מידע לילדים.
אוסף כיתתי של תוצרי התלמידים להצגת התפתחות הלמידה על-פי נושא או לאורך זמן.
אוסף מקורות מסוגים שונים לשם למידה משותפת סביב נושא מסוים.
אוסף של קישורים לנושאים אקטואליים.
לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך