מדיניותהסביבה הלימודית כללי התנהגות ואתיקה
 

כללי התנהגות ואתיקה

סביבה לימודית מתוקשבת מעוררת שאלות התנהגותיות ואתיות שיש לתת עליהן את הדעת כחלק מהתהליך החינוכי וכתנאי ליצירת אקלים לימודי ראוי.

לגבי סוגיות מסוימות יש לקבוע כללים ברורים ונוקשים, למשל - הגנה על כבוד הזולת, הקפדה על זכויות יוצרים ושמירה על ציוד (ראה חלק ב' - הישגים נדרשים).

סוגיות אחרות רצוי להביא לדיון לשם גיבוש הסכמות מקובלות, למשל:
שמירה על פרטיות
דרכים לשיתוף פעולה
חלוקה הוגנת של זמן ומשאבים
שיתוף גורמים חיצוניים
ערוצים מקובלים לבירור ולהידברות.לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך