מדיניותהסביבה הלימודית המורה בסביבה
 

המורה בסביבה מתוקשבת

להלן נתייחס למאפיינים המייחדים את המורה בסביבה מתוקשבת. יש להדגיש כי הדברים נוגעים לכל מורה בחינוך היסודי, בין אם הוא מחנך הכיתה או כל מורה אחר המלמד בה.
1. המורה לומד ומכיר את האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו ואת מאפייני הסביבה עתירת המידע בכלל והאינטרנט בפרט.
  המורה מכיר את יישומי המחשב הרלוונטיים, יודע להפעיל יישומים אלה ויודע מהן סגולותיהם להשגת מטרותיו הדידקטיות. יחד עם זאת, עליו להישמר מפני היסחפות אחר טכנולוגיות התקשוב אך ורק בשל החדשנות שבדבר. שיקול הדעת המקצועי והיתרונות הדידקטיים הם שינחו את המורים בבחירת דרכי ההוראה המתאימות.
  במהלך עבודתו המקצועית המורה נעזר גם באינטרנט - ללמידה אישית ואיסוף מידע, להתייעצות בפורומים של עמיתים, לעבודת ההכנה שלו לקראת ההוראה בכיתה.
  המורה מתמחה בתהליכי הוראה בסביבה אינטרנטית, מבין כיצד מטפלים ומשתמשים במידע ויודע כיצד ללמד את תלמידיו בדרך המאפשרת להם להתמודד עם מידע, ללמוד ממנו ולפתח גישה ביקורתית ואחראית כלפיו (ראה חלק ג' - מודל תהליכי לטיפול במידע).
  המורה שב ובוחן את עבודתו בדרך רפלקטיבית, ונוטל אחריות להמשך התפתחותו המקצועית בהתאם להתפתחות הטכנולוגית ולתפיסות הפדגוגיות.

2.

המורה מתכנן ומארגן תהליכי הוראה, למידה והערכה בסביבה מתוקשבת.
  המורה שותף בתכנון ההוראה ופועל לקידום ההישגים הנדרשים. לאור זאת הוא בונה את הסביבה הלימודית ומבנה את תהליכי ההוראה-למידה בתוכה.
  המורה מעורב בתכנון מיקום המחשבים בכיתתו, בסוג התוכנות שאותן הוא מציע לרכוש, בתחומים שיילמדו בעזרת המחשב ובאופן השימוש ברשתות תקשורת.
  המורה מארגן את התכנים, את הלומדים ואת הזמן בדרך שתאפשר שימוש יעיל בטכנולוגיה בסביבה הלימודית, תוך התחשבות בהטרוגניות הלומדים, בצרכים השונים שלהם ובמצבי למידה משתנים.
  המורה יוזם שימוש בכלים הממוחשבים בעיקר כאשר לא ניתן להשיג את המטרות ללא הכלים הללו; הוא מרבה להפעיל את תלמידיו במשימות מאתגרות - כמו פתרון בעיות, הבעת דעה מנומקת, כתיבה ארוכת טווח, ארגון הידע בעקבות למידה - גם לשם הצגתו כמידע ניתן לאחזור.
  המורה מעריך את הישגי תלמידיו - ביחס להישגים הנדרשים וביחס לעצמם - ועוקב אחר התקדמותם בכל הקשור במיומנויות למידה בסביבה המתוקשבת, וכן בוחר דרכים מתאימות להערכת הישגי התלמידים ביחידות הלימוד שנלמדו בעזרת המחשב.

3.

המורה מטפח ערכים ומחנך להרגלי למידה המתאימים לסביבת הכיתה ולרשתות התקשורת.

הסביבה המתוקשבת, כסביבה חדשה יחסית, מהווה הזדמנות לבחינה מחודשת של ערכים וכללי התנהגות. תפקיד המורה לעמוד על המשמר על מנת שאלה יעלו בקנה אחד עם הערכים הראויים המקובלים בחברה.
  המורה מקנה לתלמידיו הרגלי למידה יעילים, גמישים ומותאמים לתנאי העבודה בסביבה מתוקשבת.
  המורה מעלה בפני תלמידיו התלבטויות לגבי שאלות מוסריות אופייניות לסביבת האינטרנט ולסביבה עתירת טכנולוגיה בכיתה.
  המורה משתף את תלמידיו בשיקולי הדעת ובקבלת החלטות לגבי כללי ההתנהגות המוסכמים בכיתה, ומטפל בבעיות אתיות העולות תוך כדי הפעילות בסביבה הלימודית.
  המורה מקפיד בכל מצב על התנהגות נאותה, על כבוד הדדי ועל הגינות, ודואג למיסודן של אמות המוסר המקובלות בחברה בסביבה הלימודית החדשה.לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך