מדיניותהסביבה הלימודית
 

הסביבה הלימודית ותפקיד המורה - מאפיינים והנחיות

מתפקידה של הסביבה הלימודית לאפשר תהליכי לימוד יעילים ומהנים לשם השגת מטרות ההוראה הרצויות. יש לארגן את המבנה, התכנים, האופי ודרכי ההפעלה של הסביבה הלימודית בדרך שתביא למימוש העקרונות הפדגוגיים שנזכרו לעיל, ותתאים לתפיסה החינוכית של בית-הספר.

כידוע, הקמת התשתית הפיסית של סביבה מתוקשבת כרוכה בהשקעה כספית ניכרת ולכן מתחייבת חשיבה מוקדמת מעמיקה ותכנון לטווח ארוך על-פי ההנחיות שבהמשך.

א. קווים מנחים לבניית סביבה מתוקשבת
ב. תשתית פיסית
ג. ארגון זמן ולומדים
ד. ארגון המידע
ה. כללי התנהגות ואתיקה
ו. המורה בסביבה מתוקשבת
לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך