מודלעקרונות מנחים


 

עקרונות מנחים לעבודה עם המודל
סביבה מתוקשבת עתירת מידע מבליטה את ערכן של המיומנויות המידעניות בתהליך הלמידה. בלמידה כזאת למחשב יש מקום מרכזי, אולם אין הוא מבטל חלילה את השימוש בספרייה ובמקורות מידע אחרים. לאורך המודל פוגשים הלומדים במחשב למטרות שונות, ובהתאם לצורך ניתן ללמדם את מיומנויות המחשב הנדרשות, לצד הקניית המיומנויות הנדרשות לשימוש במקורות מידע שאינם ממוחשבים. בכל שלב מסומן, באמצעות צלמיות (אייקונים), היכן ניתן להשתמש במחשב ולאיזו מטרה.
למידה מידענית אינה עומדת בפני עצמה; היא תלויה בכישורים נוספים, בעיקר כישורי שפה, חשיבה ואסטרטגיות של למידה עצמית. מצד אחד המודל מבוסס על כישורים אלה, ומצד אחר הוא מציע הזדמנויות לפיתוחם ולשכלולם.
המודל מאפשר גמישות בבחירת הנושא או ההקשר ללמידה מידענית. מומלץ לקשור למידה זאת לתכנים הלקוחים מתחומי הדעת השונים, לתכנית הלימודים הבית-ספרית או לנושאים שעל הפרק כמו אקטואליה, יזמות וכדומה. אפשר ליישם את המודל בצורה מתוכננת מראש במסגרת עבודה ארוכת טווח כמו עבודת חקר או נושא אישי. ההקשר שבו מתרחשת הלמידה משפיע כמובן על הדגשים בתהליך, על ארגון הלמידה ועל סוג התוצר.
רצוי לבנות על-פי המודל תכנית אורך בית-ספרית, ועל-פיה יוחלט אילו שלבים יש להרחיב ואילו מיומנויות יש להדגיש בשכבות הגיל השונות.
ארגון הלומדים יכול להיעשות בדרכים שונות בהתאם לתנאים, לכישורי הלומדים ולמטרות ההוראה. המורה ישקול למי ובאילו שלבים להציע למידת עמיתים בצוות, למי ומתי להציע עבודה עצמית או ליווי אישי של המורה.
שיקול הדעת של המורה מבוסס, בין השאר, על איסוף נתונים על אודות תלמידיו בעזרת מיפוי ראשוני והערכה בכל שלב ושלב של המודל. חשוב לבצע את פעולות המיפוי וההערכה בהתייחס להישגים הנדרשים בחלק ב של מסמך זה.
מטרת ההוראה לפתח בלומדים, לצד מיומנויות למידה מידעניות, גם יכולת להסקת מסקנות ולקבלת החלטות בתהליך הלמידה. לשם כך על המורים לשתפם באופן פעיל בשיקולי הדעת, להציג בפניהם מגוון אפשרויות, לפרוס נימוקים לבחירה זו או אחרת, להפעיל במשותף תהליכי בקרה על התהליך ועל התוצר. כל זאת, כמובן, בהתאם לגיל ובהתחשב בניסיון קודם של הילדים.
תוצר הלמידה הוא ידע חדש של הלומד כמו גם מודעות לתהליכי הלמידה שלו ומסקנות שהסיק לגבי עצמו כלומד. לכן, להערכת מורה, לרפלקציה אישית ולמשוב מעמיתים נועד מקום מרכזי בלמידה והם מעוגנים בשלבי המודל לכל אורכו.
לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך