מודלהשלבים במודלהגדרת הצורך במידע

 


שלב 1: הגדרת הצורך במידע

מהלך הפעילות של הלומדים
זיהוי צורך, שאלה או תחום משמעותי אשר להשגתם הלומד זקוק למידע.
העלאה וארגון של ידע קודם (אישי או קבוצתי), זיהוי והגדרה של פערי ידע ושאילת שאלות בהתאם.
ניסוח שאלה או הגדרת תחום אשר מעוררים שאלות נוספות ומכוונים את המשך הלמידה.
מעורבות המורה בתהליך
המורה קובע את מטרות ההוראה - בתחומי ידע, מיומנויות חקר, מיומנויות מחשב, עבודת צוות, קריאה, כתיבה וכו'.
המורה מבצע פעולת הערכה ראשונית - כגון תיעוד ואיסוף תוצרים, שאלון, או מבחן - על מנת שיוכל להעריך בהמשך את התקדמות הלומדים על-פי המטרות שקבע.
המורה מקיים דיון עם הלומדים בהקשר לימודי או אחר שהוא הקשר משמעותי עבורם, על מנת לעורר אצלם סקרנות, חשיבה ועניין וכן מסייע להם לבחור נושא, מטרה או תוצר אשר להשגתו נדרש מידע.
המורה מרחיב את נקודות המבט והידע של הלומדים באמצעים שונים - כגון שיחה, סיור וכו', תוך פנייה לסוגי מדיה שונים ומאגרי מידע ממוחשבים.
המורה מסייע ללומדים לארגן את הידע הקודם, להצביע על הידע החסר, לנסח שאלה או להגדיר תחום להמשך הלמידה, תוך כדי דיון ועיון במקורות.לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך