מודלהשלבים במודלתכנון וארגון הלמידה

 


שלב 2: תכנון ראשוני וארגון המשך הלמידה

מהלך הפעילות של הלומדים
תכנון עבודה (אישי או קבוצתי) בהתייחס למטרה ובהתחשב בצרכים, במשאבים, בלוח זמנים ובאופי המטלה.
בחירת דרכים מתאימות לאיתור המידע הדרוש על-פי קריטריונים של רלוונטיות, מהימנות ונגישות:
איסוף נתונים ראשוניים כגון תצפית, שאלון, ריאיון או סקר.
איסוף מידע מתוך מקורות קיימים (ספריות ומרכזי משאבים בתוך ומחוץ לבית- הספר, מאגרים דיגיטליים וּוירטואליים, קבוצות דיון, מסדי נתונים). 
ארגון האיסוף מבחינת סדר הפעולות, חלוקת עבודה בקבוצה, חלוקת זמן ובחירת המקור ההתחלתי לעבודה.
מעורבות המורה בתהליך
המורה קובע או ממליץ על מסגרות פעילות ומגבלות זמן ועל חלוקה הוגנת של משאבים, ומסייע ללומדים לתכנן את עבודתם בהתאם. במקרה של עבודת צוות - המורה מסייע ללומדים לגבש דרכי פעולה משותפות.
המורה מזמן ללומדים מקורות מידע מתאימים ומעודד אותם להעשיר את הסביבה הלימודית במקורות מידע משלהם ולהיעזר בספריות, באינטרנט ובמרכז המשאבים בבית-הספר.
המורה מלמד את הלומדים להבחין בין מקורות המידע על סמך מאפייניהם השונים (דרכי ארגון, סוגות אופייניות למקור, איכות התכנים, זהות הכותבים).
המורה מסייע ללומדים לבחור כלים לאיסוף מידע בהתאם למטרות ותוך מודעות ליכולות ולמגבלות של הכלים השונים ולכישורי הלומדים.
המורה דן עם הלומדים על חשיבות התיעוד, על הנושאים לתיעוד, וביחד הם מקבלים החלטות על אופן הביצוע.
המורה משתף את הלומדים בקביעת הצמתים למשוב ולרפלקציה ובבחירת דרכי ההערכה - בהתאם ליכולתם וניסיונם ועל-פי שיקולי דעת פדגוגיים.לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך