מודלהשלבים במודלחיפוש וארגון המידע

 


שלב 3: חיפוש וארגון המידע

מהלך הפעילות של הלומדים
שימוש יעיל באמצעים שנבחרו לאיסוף המידע:
איסוף נתונים גולמיים - בניית כלים לאיסוף נתונים, כגון תכנון שאלות לסקר, לשאלון או לריאיון; קביעת סוג התצפית; תכנון הניסוי.
חיפש במקורות מידע קיימים - הפעלת אסטרטגיות ומיומנויות חיפוש המתאימות למקורות שנבחרו, כגון שימוש במילות חיפוש, בקטלוג, בתוכן עניינים, במנועי חיפוש, ברשימת מועדפים, ובמילים חמות." 
פנייה למומחים - באמצעות מכתב, שיחת טלפון, דוא"ל, קבוצות דיון וצ'אט.
קריאה מרפרפת של המקורות תוך העלאת השערות על אודותם, לשם בחירה של המקורות המתאימים על-פי קריטריונים של:
רלוונטיות של המקור לנושא
התאמה לכישורי הלומד כקורא.
סימנים המעידים על מידת עדכניות ואמינות המקור.
העלאת ההשערות תיעשה על סמך רמזים כגון:
סוג האכסניה - כגון ספר, אנציקלופדיה, עיתון, אתר אינטרנט, תקליטור.
הסוגה - כגון סיפור, מאמר מדעי, ידיעה עיתונאית, פרסומת, מאמר מערכת, מפה.
מקדמי ארגון - כגון כותרות וכותרות משנה, תוכן עניינים, הפניות וקישורים, מבנה דף אינטרנט.
עיצוב חיצוני - כגון כריכה, תמונות, תקציר, דף בית של אתר.
זהות הכותב או כתובת האתר והגורם שעומד מאחוריו. " 
ארגון ושמירה של המידע שנאסף בדרך שתהיה נוחה ללומד ולעמיתיו לשימוש חוזר כגון תיקייה במחשב, מאגר כיתתי, תיק עבודה.
רישום שלבי החיפוש ותוצאותיו לצרכים עתידיים. 
מעורבות המורה בתהליך
המורה מסייע לבניית הכלים שנבחרו לאיסוף הנתונים והמידע. במידת הצורך הוא מסביר ומלמד על אודות הכלים, ודן עם הלומדים על מידת הרלוונטיות והיעילות שלהם להשגת המטרות.
המורה מלמד מגוון אסטרטגיות ומיומנויות לחיפוש יעיל במקורות המידע, בהתאם למאפיינים של המקורות השונים, ותומך בתהליך הערכת המקורות ומיונם.
המורה מסייע באיתור מומחים ומדריך כיצד לפנות אליהם. הוא מלמד את כללי האתיקה המקובלים בפנייה לאחרים ומקפיד על שמירתם. 
המורה מעודד שמירה של המידע שנאסף במחשב, דן עם הלומדים על שיקולי הדעת שעל-פיהם יאורגן המידע, ומסייע להם בביצוע.
המורה דן עם הלומדים על מטרות התיעוד של שלבי החיפוש, ומסייע להם לבחור מה לתעד וכיצד לעשות זאת על מנת להקל עליהם בשימוש חוזר בתיעוד זה.לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך