מודלהשלבים במודלגיבוש המידע

 


שלב 5: גיבוש המידע לכדי יצירה המבטאת את הידע החדש של הלומד

מהלך הפעילות של הלומדים
העלאת השאלה, העניין או הנושא המנחים את העבודה, ובמידת הצורך - הגדרתם מחדש בהתאם למטרה.
השוואה בין פרטי המידע ממקורות שונים:
בחינת קשרים של סתירה, תימוכין או הוספה בין המקורות.
זיהוי זיקות ויחסים לוגיים בין הרעיונות (כגון: סיבה ותוצאה, הכללה ופרטים או דוגמאות, טיעון ונימוקים, שאלה ותשובה).
בחינת המידע החדש מול ידע קודם.
העלאת שאלות חדשות וזיהוי פערים במידע.
ניתוח המידע, פירושו, הסקת מסקנות ויצירת הכללות.
ייצירת קשרים חדשים בין הרעיונות,
גיבוש עמדה וכתיבת טקסט לכיד
תוך:
יצירת אינטגרציה של המידע הרלוונטי ממקורות שונים.
סיכום, הרחבה או עיבוד בהתאם למטרה.
ארגון הטקסט על-פי מבנה הגיוני וברור בהתאם לסוגה ולמוסכמות השפה.
יצירת רשימה ביבליוגרפית של המקורות בהתאם לכללים שנלמדו. 
הערכת החשיבות של הדברים שנלמדו על-פי העניין והצורך של הלומד.
בדיקה - מה עוד בנושא מעניין אותו והאם, כיצד ומתי להמשיך ללמוד זאת.
מעורבות המורה בתהליך
המורה מדגיש את החשיבות של המטרה כמנחה את התהליך כולו ויחד עם זאת את החשיבות של שיקול דעת נוסף לגבי המטרה שנקבעה מראש.
המורה מסייע לילדים לנסח באופן ממוקד את נושא עבודתם או את השאלה המרכזית בהתאם למטרה.
המורה מדריך את הילדים בתהליכי החשיבה הנדרשים להבנה או ליצירה של יחסים לוגיים בין הרעיונות וארגונם בקטגוריות המתאימות לכתיבה.
המורה עוקב אחר תהליכי הכתיבה ומסייע ללומדים לשפר את כתיבתם.
המורה מקנה כללים לרישום המקורות לפי סדר האלף-בית:
מקורות מודפסים: שם המחבר, שם הספר או המאמר, שנת הפרסום.
מקורות מהאינטרנט: שם המחבר - אם יש, שם המאמר או האתר, כתובת הדף, תאריך העדכון - אם יש.
המורה מחנך לשמירת זכויות יוצרים.
 


לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך