מודלהשלבים במודלסיכום התהליך ורפלקציה

 


שלב 7: סיכום התהליך כולו ובחינה רפלקטיבית שלו

מהלך הפעילות של הלומדים
סקירת שלבי העבודה העיקריים תוך היעזרות בתיעוד:
זיהוי מוקדים של קושי, התלבטות, הנאה, ושביעות רצון.
בחינת אופי שיתוף הפעולה בצוות.
בחינת אופי הקשר עם הגורמים המסייעים: מורה, ספרן וכו'.
בחינה והערכה של שיקולי הדעת שהנחו את העבודה, כולל בחינת הקשר בין התוצר הסופי לבין המטרות או הצורך הראשוני.
הערכה של יעילות העבודה - ניצול הזמן ובחירת דרכי עבודה מתאימות בשלבים השונים.
הסקת מסקנות של הלומדים לגבי עצמם - כגון יכולותיהם, מגבלותיהם, אופן התמודדותם עם אתגרים, מידת ההתקדמות שלהם, תחומי עניין חדשים שמעסיקים אותם, יכולתם לעבוד בצוות.
בחירה היכן ומה הם מעוניינים לשפר.
מעורבות המורה בתהליך
המורה מעלה יחד עם הלומדים שאלות מרכזיות וקריטריונים שעל-פיהם ייבחן תהליך עבודתם.
המורה מדריך את הלומדים כיצד להיעזר בתיעוד לצורך שחזור ורפלקציה, ומזכיר להם פרטים נוספים החשובים להבנת התהליך.
המורה מדריך את הלומדים להיעזר במשוב שקיבלו משותפיהם לצוות ומחברים נוספים.
המורה משקף ללומד את הערכתו ואת נקודת מבטו כמורה.
המורה מטפח את אחריות הילד על התפתחותו כלומד:
מסייע לו בבחירת תחומים שבהם ראוי שישתפר.
תומך, מעודד ומחזק את הלומד מבחינה רגשית.
מוודא המשכיות ועקיבות לאורך זמן.
המורה מאפשר תנאים למימוש ההחלטות העולות מהרפלקציה.
 


לאן מכאן?
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך