מודלהשלבים במודל

 

השלבים במודל

  1. הגדרת הצורך במידע
2. תכנון ראשוני וארגון המשך הלמידה
3. חיפוש וארגון המידע
4. קריאת המקורות, ניתוח והערכה של המידע
5. גיבוש המידע לכדי יצירה המבטאת את הידע החדש של הלומד
6. הצגת הידע החדש של לומד
7. סיכום התהליך כולו ובחינה רפלקטיבית שלו

 לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך