כלים ללמידה, דיון ויישום העקרונות הפדגוגיים 
קריאת המסמך אל מול העקרונות הפדגוגיים

העקרונות הפדגוגיים ממצים את המדיניות במספר אמירות מרכזיות. אפשר להכירם לעומק בכמה דרכים, או לבחור מביניהן, לדוגמה:
לקרוא את המסמך מתוך מגמה לבחון את הביטוי הנוסף שעקרונות אלה מקבלים בתוכו בדרכים שונות - בתיאור הסביבה הלימודית, בתפקיד המורה, בקביעת הסטנדרטים, במודל היישומי ו/או
לבחון את הקשר בין העקרונות הללו לבין חוזר מנכ"ל העוסק במבנה הלימודים בחינוך היסודי ו/או
לבחון את העקרונות לאור המדיניות המוצהרת בבית הספר או במחוז.
בהמשך או במפגשים נוספים, חשוב לעסוק בבחינת המציאות בבת הספר לאור העקרונות הללו ובדרכים ליישומם.

במהלך השתלמות, אפשר להתחלק לקבוצות כאשר כל קבוצה עוסקת בעיקרון אחר או שכל קבוצה בוחנת את כלל העקרונות לאור אחד מהסעיפים דלעיל. לאחר מכן מתקיים דיון במליאה לקראת החלטות יישומיות כגון קביעת סדרי עדיפויות, חלוקת תפקידים, וכו'.לאן מכאן?
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך