כלים ללמידה, דיון ויישום מסמכים נוספים 
קריאת המסמך אל מול מסמכים נוספים

המסמך נוגע בתכנים חשובים אשר נדונים גם בתוכניות לימודים ובמסמכים נוספים. יש חשיבות לקריאה וללמידה של המסמך גם לאור מסמכים אלה המהווים את ההקשר הרחב בו הוא נכתב. מטרה חשובה ללמידה מעין זו היא להגיע להבנה שאין מדובר במשימות רבות וסותרות שיש לבחור מביניהן או ליישם כל אחת מהן לחוד. להפך: המטרה המרכזית היא למצוא את הדרך לאינטגרציה בין המסמכים בדרך המתאימה ביותר לצרכים של הלומדים/המשתתפים/בית ספר מסוים וכד'.

להלן קישורים למסמכים מרכזיים. חשוב לאתר מסמכים נוספים ברשת או בדפוס (ניירות עמדה של בתי הספר, מדיניות מוצהרת במחוזות וכד').
  סטנדרטים במידענות 5.3
  חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות
  אנגלית - תכנית לימודים לכל הרמות
  מדע וטכנולוגיה בביה"ס היסודי
 
בהשתלמות מוצע לעסוק בהשוואה בין המסמכים השונים, יצירת אינטגרציה לצורך תכנון ויישום, קביעת סדרי עדיפויות, חלוקת תפקידים בביה"ס וכו'.

אפשר לבחור נושאים מרכזיים ולבחון אותם לאור מספר מסמכים. למשל:

  נושא הסטנדרטים - גם לאור תוכניות הלימודים בעברית, מדעים, אנגלית, מידענות 5.3.
  נושא הסביבה הלימודית - גם לאור תוכנית הלימודים בעברית, וחוזר מנכ"ל.
  נושא האתיקה ושיתוף הפעולה - גם לאור מסמך סטנדרטים 5.3.
  למידה בהקשר תוכני - עם כל אחת מתוכניות הלימודים (גם אם אינה מופיעה ברשת).
  למידת חקר, פיתוח כישורי למידה מידעניים - גם עם תוכנית הלימודים במולדת וחברה, תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה, חוזר מנכ"ל, מצגת של גף הערכה, מסמך סטנדרטים 5.3.


לאן מכאן?
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך