כלים ללמידה, דיון ויישום כלי למיפוי 
כלי למיפוי, תכנון ושינוי של הסביבה הלימודית בעקבות המסמך

כלי זה נועד לבחינת המצוי בבית הספר - כצעד ראשון בדרך לשינוי בהתאם למדיניות המוצגת במסמך. הכלי בנוי כטבלה למיפוי המצב הנתון בבית-הספר על-פי נושאים מרכזיים. לצד תיאור הקיים, מובאים בדרך כלל הסעיפים מתוך המסמך המגדירים את הרצוי באותם נושאים, וכן - הזמנה לחשיבה על תכנון כיצד לקדם את בית-הספר באותם תחומים.

הכלי עשוי להועיל בקבוצות חשיבה ופיתוח מחוזיות, ובעיקר לשמש מפקחים, מנהלים ומדריכים המובילים שינוי בבית הספר.

כמו כן, אפשר להיעזר בכלי ללמידה מעמיקה של המסמך, במסגרת השתלמות למשל. במקרה כזה, מומלץ להשאיר את הטבלה כולה ריקה, כאשר תהליך העיון מלווה בחיפוש האמירות הרלוונטיות בתוך המסמך.

  הכלי למיפוי - כולל תיאור של המצב הרצוי
  הכלי למיפוי - בלי תיאור של המצב הרצוי
  כלי מיפוי למנהל: מהמצב הנוכחי להשגת הסטנדרטים


לאן מכאן?
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך