מטרות הוראהמטרות על


 

מטרות הוראה לפעילות מושכלת בסביבה מתוקשבת

מטרות על


התלמידים יבינו כי המחשב הוא מכשיר טכנולוגי שנבנה בידי האדם, אשר ממשיך לפתחו ולשדרגו לצרכיו, ולכן הפונקציות שלו מתפתחות, משתנות ומתעדכנות כל הזמן.
התלמידים יבינו כי קיימים צרכים שעליהם המחשב מסוגל לתת מענה וצרכים שעליהם המחשב אינו נותן מענה. שימוש מושכל במחשב מבוסס, בין היתר, על היכולת להבחין בין המצבים הללו.
התלמידים יכירו את הפונקציות המרכזיות שניתן למלא באמצעות המחשב - כגון כתיבה, יצירה והפקה, גישה למידע, שמירה, תיעוד וארגון מידע, תקשורת, סימולציה, חישוב ועיבוד נתונים, משחק. הם ישקלו מתי יש להיעזר במחשב על מנת למלא פונקציות אלה, ויוכלו לנמק את בחירתם.
התלמידים יהיו מודעים למאפיינים הייחודיים של הסביבה המתוקשבת, כגון:
זמינות גבוהה של המידע ויכולת הפצתו המהירה.
השתנות מהירה של מקורות מידע דיגיטאליים.
טשטוש הגבולות בין הציבורי לפרטי.
הרחבת הגבולות של סביבת הלמידה מעבר לכיתה באמצעות תקשורת מחשבים.
שימוש במגוון שפות המדיה.
יכולת ליצור קישוריות בין פריטי מידע למיניהם.
אפשרות לפעילות חברתית ללא מפגשי פנים אל פנים.
התלמידים יכירו מגוון כלים ממוחשבים, יוכלו לבחור ביניהם ולהפעילם ביעילות בהתאם לצרכיהם.
התלמידים יפעילו ביעילות מגוון תוכנות ויישומים כגון: מעבד תמלילים, תוכנה למצגות, מסד נתונים, תוכנה גראפית, גיליון אלקטרוני, דואר אלקטרוני, קב' דיון דפדפן אינטרנט - כל אחד לחוד או במשולב, הכול בהתאמה למטרותיהם.
התלמידים יקיימו חוק וינהגו ביושר ובהגינות בסביבה המתוקשבת כמו בכל סביבה אחרת שבה הם פועלים.


לפירוט המטרות לפי שימושן בסביבה המתוקשבת

 

 
לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך