מטרות הוראהמטרות ההוראההכרת המאפיינים
 


מטרות הוראה לפעילות מושכלת בסביבה מתוקשבת

מטרת הוראה א': הכרת המאפיינים של כלים ממוחשבים

1. התלמידים יפעילו ביעילות את המחשב והמכשירים הנלווים לו בסביבת העבודה
    התלמידים יכירו את החלקים העיקריים של המחשב ואת הציוד ההיקפי וידעו לתפעל אותם.
    התלמידים ישלטו בעכבר ומקלדת להפעלת הפונקציות הבסיסיות במחשב.
2. התלמידים יכירו את האפשרויות לעיצוב סביבת העבודה במחשב, יבחרו את המאפיינים הרצויים להם ויעצבו את הסביבה הזאת תוך התאמה אישית.
3. התלמידים יזהו פונקציות החוזרות על עצמן במרבית היישומים. הם יכירו מספר חלופות להפעלת פונקציות אלה ויוכלו לבחור בחלופה הנוחה והמתאימה עבורם בהקשר נתון.


כיצד מטרת ההוראה הזאת באה לידי ביטוי לפי שכבות גיל?

חזור לדף הראשי של
מטרות ההוראה

 
לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך