מטרות הוראהמטרות ההוראהקריאה וכתיבה
 

מטרות הוראה לפעילות מושכלת בסביבה מתוקשבת

מטרת הוראה ב': שימוש בסביבה מתוקשבת בתהליכי קריאה וכתיבה

רכיבי מטרות ההוראה המצוינים להלן מתייחסים לשימוש במחשב בקריאה וכתיבה בסביבה מתוקשבת. יש להתייחס אליהם בזיקה לסטנדרטים המפורטים בתכנית הלימודים בחינוך לשוני (ראה פרק ד' בתכנית הלימודים "חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות", ת"ל, משרד החינוך, התרבות והספורט, ה'תשס"ג).
1. התלמידים יכירו מאפיינים המיוחדים לטקסט הדיגיטאלי, כגון: צלמיות, קישורים, גלילה וריבוי חלונות.
2. התלמידים יכירו מגוון של סוגי טקסטים הרווחים בסביבת המחשב והאינטרנט, כגון: סרט, קבוצות דיון, מבזקי חדשות, סיפור דיגיטאלי, תפריטי עזרה, פרסומות, מצגות, מסרים מיידיים. התלמידים יבינו את תפקידם ויזהו את מאפייני הלשון והשיח הבולטים שלהם.
3. התלמידים יפעילו אסטרטגיות קריאה שהן ייחודיות לטקסט הדיגיטאלי, כגון:
    סקירה של מגוון מסלולי הקריאה ובחירה מתוכם, תוך הפעלת בקרה בהתאם למטרות
    העלאת השערות הנוגעות לתוכן ולמהימנות של טקסטים דיגיטאליים, תוך שימוש בידע על מאפיינים שונים של טקסטים אלה.
    שימוש בכלים מחשביים התומכים בקריאה - כגון שמירה של כתובות ושימוש ב"מועדפים", שמירה של קטעים נבחרים בקבצים נפרדים, הפעלת כלים לחיפוש בטקסט במהלך קריאה, שימוש במילון ממוחשב במהלך הקריאה
4. התלמידים יכתבו תוך שימוש במגוון ייצוגים. הם יידעו ליצור ולערוך תמונות, טבלאות ותרשימים (כולל גרף ומפה),אנימציה וקול ולשלבם בעת הצורך לצד הטקסט.
5. התלמידים ישכתבו יערכו ויעצבו את הטקסט שכתבו תוך שימוש יעיל בכלים מחשביים התומכים בתהליכי כתיבה אלה
6. התלמידים ישתמשו בכלים מחשביים ומתוקשבים המסייעים לשיתוף אחרים בתהליכי הכתיבה כגון, כלים להתייעצות, להעברת קבצים ולעריכה מרחוק, לקבלת משוב.
7. התלמידים יידעו להשתמש בכלים מחשביים לארגון הטקסט לקראת הצגתו בפני קהל:
שילוב מולטימדיה בטקסט במידת הצורך
הכנת מצגת, בהזדמנויות המתאימות לכך. (ראה ב' 4)
התלמידים ישתמשו באמצעים לעימוד ועיצוב טקסט מודפס


כיצד מטרת ההוראה הזאת באה לידי ביטוי לפי שכבות גיל?

חזור לדף הראשי של
מטרות ההוראה

 

 
לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך