מטרות הוראהמטרות ההוראהצרכי תקשורת
 

מטרות הוראה לפעילות מושכלת בסביבה מתוקשבת

מטרת הוראה ג': שימוש בסביבה מתוקשבת לצרכי תקשורת

1. התלמידים יכירו את הטכנולוגיות הדיגיטאליות בסביבתם המאפשרות דרכים שונות להתקשרות עם אחרים כגון, מחשב, הטלפון הסלולרי, ואת הפונקציות המאפשרות התקשרות באמצעות כלים אלו.
2. התלמידים ידעו לבחור דרך להתקשרות עם אחרים בהתחשב באמצעים העומדים לרשותם ובצרכיהם.


כיצד מטרת ההוראה הזאת באה לידי ביטוי לפי שכבות גיל?

חזור לדף הראשי של
מטרות ההוראה

 

 
לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך