מטרות הוראהמטרות ההוראהניסוי והדמיה
 

מטרות הוראה לפעילות מושכלת בסביבה מתוקשבת

מטרת הוראה ד': שימוש במחשב לצורכי ניסוי, הדמיה והמחשה

1. התלמידים יפעילו תוכנות וציוד נלווה לניסוי, להמחשה ולהדמיה ממוחשבת.
2. התלמידים יתכננו, יוסיפו או ישנו נתונים בהתאם לצורך. הם ייעזרו בכלים מחשביים כדי לעקוב אחר ההתרחשויות ולהפיק מהן מידע, וכדי לתאר, לנתח ולתעד את המידע הזה.
3. התלמידים יבינו כי הדמיה ממוחשבת הנה ייצוג של המציאות או של מודל תיאורטי המתאר אותה, אולם היא אינה המציאות עצמה. הם יוכלו ללמוד מתוכה באמצעות:
    קריאה של הסמלים והבנת משמעותם
    הבנה במה הסימולציה דומה למציאות ובמה היא שונה ממנה, ואילו אלמנטים של המציאות היא מדגישה
    הסקת מסקנות מתוך הסימולציה לגבי המציאות


כיצד מטרת ההוראה הזאת באה לידי ביטוי לפי שכבות גיל?

חזור לדף הראשי של
מטרות ההוראה

 

 
לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך