מטרות הוראהמטרות ההוראההתנהגות ואתיקה
 

מטרות הוראה לפעילות מושכלת בסביבה מתוקשבת

מטרת הוראה ו': שמירה על כללי התנהגות ואתיקה בסביבה מתוקשבת

1. התלמידים יקיימו חוק וינהגו ביושר ובהגינות בסביבה המתוקשבת, כמו בכל סביבה אחרת שבה הם נמצאים, ויימנעו מלנצל את האפשרות לאנונימיות למטרות הפוגעות באחרים:
יקפידו על זכויות יוצרים
יגישו בשמם רק עבודות שכתבו בעצמו
יימנעו מפגיעה בתוצרים דיגיטליים של אחרים
יימנעו מלהפיץ מידע כוזב
יימנעו מלחבל באתרים, ברשתות מחשבים ובמערכות תקשורת.
2. התלמידים ייזהרו מפני העברת מידע אישי ברשת ויימנעו ממצבים העשויים לפגוע בשלומם או בשלום חבריהם.
3. התלמידים ישמרו על כבוד האדם וינהגו בנימוס בסביבה מתוקשבת כמו בכל סביבה אחרת שבה הם נמצאים:
    ייזהרו בכבודו ובכבוד הזולת ויימנעו מפגיעה בפרטיות
    יתבטאו בשפה הולמת ברשתות התקשורת.
4. התלמידים יתחשבו בשותפיהם לעבודה בסביבה המתוקשבת, יחלקו עמם את הציוד בדרך הוגנת, וישתפו פעולה בעבודת צוות.
5. התלמידים ישתמשו בציוד ובחומרים בדרך שתשמור על תקינותם ושלמותם.
6. התלמידים יפעלו על-פי הנהלים שנקבעו בבית הספר.


כיצד מטרת ההוראה הזאת באה לידי ביטוי לפי שכבות גיל?

חזור לדף הראשי של
מטרות ההוראה

 

 
לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך