מטרות הוראהמטרות ההוראה
 

מטרות הוראה לפעילות מושכלת בסביבה מתוקשבת

היעדים שלהלן מתארים את ההישגים הנדרשים מהתלמידים בשני אופנים:
מטרת הוראה א' מגדירה באופן כללי מה צריכים התלמידים לדעת אודות המחשב ומה עליהם להיות מסוגלים לעשות באמצעותו – על פי נושאים שונים מתחום הטכנולוגיה והכרת המחשב.
מטרות הוראה ב' – ו' עוסקות בשימושים שונים של הסביבה המתוקשבת, ומגדירים מה נדרשים תלמידים בבית הספר היסודי לדעת על-מנת לפעול בסביבה זו ביעילות. מטרת הוראה ו' מגדירה כללי התנהגות נאותה בסביבה הלימודית המתוקשבת.

מטרת הוראה א': הכרת המאפיינים של כלים ממוחשבים


מטרת הוראה ב': שימוש בסביבה מתוקשבת בתהליכי קריאה וכתיבה


מטרת הוראה ג': שימוש בסביבה מתוקשבת לצרכי תקשורת


מטרת הוראה ד': שימוש במחשב לצורכי ניסוי, הדמיה והמחשה


מטרת הוראה ה': תהליך למידה מידעני בסביבה מתוקשבת


מטרת הוראה ו': שמירה על כללי התנהגות ואתיקה בסביבה מתוקשבת
לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך