ניתוח מחקר כמותי

בחרו מחקר בתחומכם אשר מעניין אתכם. הקפידו שהמחקר יהיה מדעי וכמותי. אנא פנו למחקרים כמה שיותר עדכניים.

יש לצרף צילום של עבודת המחקר וכן לסמן בטקסט את אותם קטעים בהם נעזרתם בעריכת הניתוח- תוך ציון מספר השאלה בצד הקטע המסומן.

קראו את המחקר וענו על השאלות הבאות:

1.     מהי מטרת המחקר?

2.     מהי שאלת המחקר שהחוקר העלה?

3.     מהו היו השערות המחקר?

4.     האם נחקר קשר סיבתי? איך אנו יודעים?

5.     מה היו משתני המחקר: מהו המשתנה הבלתי תלוי ומהו המשתנה התלוי?

6.     האם המשתנה הבלתי תלוי הוא מסוג 'ייחוס' או 'מופעל'?

7.     מהן ההגדרות הנומינליות והאופרטיביות של המשתנים?

8.     כיצד נמדד כל משתנה? (מהו הסולם של המדידה?- שאלת בחירה)

9.     מה היו כלי המדידה בהם השתמש החוקר? התייחסו למידת המהימנות והתקפות שלהם.

10. מה הייתה אוכלוסיית המחקר וכיצד נבחר המדגם?

11. מה היו תוצאות המחקר? האם מצוין גודל מתאם? מה משמעותו?

12. מה היו מסקנות המחקר?

13. מהי המשמעות היישומית של מסקנות המחקר?

14. העלו מספר נקודות ביקורות / מחשבה לגבי ההליך המחקרי שניתחתם ולגבי מסקנותיו.

15. כיצד תוכלו לשפר את המחקר הנוכחי (מחקר המשך)/ מה הייתם משנים?