Sahara Desert

מדבר הסהרה הוא המדבר [M1] הגדול בעולם. הסהרה, המחולק בין 11 מדינות, משתרע לכל רוחבה של צפון אפריקה, על פני שמונה מיליון קמ"ר, מהים התיכון והרי האטלס עד קו רוחב 16 בדרום.

 

צילום לווין של מדבר סהרה

מקור המילה "סהרה" הוא בתעתיק האנגלי של המילה הערבית "צחראא" (קרא: "סחרה" במלרע), שפירושה מדבר. הסהרה נקראת בערבית "צחראא כוברא", המדבר הגדול.

מדבר זה ברובו רמות מישוריות מכוסות בחמרה, בחצץ או בחול, במרכזו מתרוממים רכסי הרים גבוהים וגדולים שהם גושי לבה קדומים. מגושי ההרים אלה יוצאים עמקי נחלים שנוצרו בשל הגשמים שבעבר פקדו את המדבר. גם בימינו יש לפעמים שיטפונות. מימיהם אובדים במדבר וחלקם נשפכים למלחות, בטוניסיה ובאלג'יריה נוצרו כך ימות מלוחות.

 

 

 

החולות מהווים מחסום לתעבורה: שיירות רבות נקברו בסופות החול השכיחות בסהרה. הגשמים המעטים שיורדים בסהרה מחלחלים בחול ומתנקזים למי התהום.[M2] 

האקלים הוא מדברי. לחץ אוויר גבוה מונע זרימת רוח עם גשם. גם בחורף מונעים הרי האטלס כניסת רוח וגשמים.

בשוליים הצפוניים יורדים כ-100 מ"מ גשמים, ובדרומיים - עד 250 מ"מ, אך החום גורם להתאיידות[M3]  מהירה. במישורים שורר יובש כמעט מוחלט, החום גבוה ומגיע עד 45 מעלות צלזיוס בקיץ, ובלילה קריר ובמקומות גבוהים אף שוררת רוח קרה.

 

חי וצומח

בסהרה ישנה צמחייה מעטה, רק לאורך אפיקי נחלים ובנאות מדבר[M4] . הצומח הסתגל לתנאי היובש, ההתאיידות המהירה והמליחות, לדוגמה השיטה והאשל.

נווה מדבר בסהרה

צמחייה במדבר סהרה

 

בעלי חיים מלקטים את מזונם על פני מרחבים גדולים אך בשוליים בעלי חיים ניזונים רק ממים, עימם נמנים הראם, כבשים, קיפודים. עם המכרסמים נמנים הירבוע והדורבן. בין העופות: יען, כרון, שרקרק, עורב ועופות דורסים למיניהם. חרקים: ארבה, טרמיטים וצרעות, וכן נחשים.

ראם

 

 

 

 

 


 [M1]מדבר הוא אזור צחיח שבו יורדים משקעים מעטים.

 [M2]מי תהום הם מי גשמים שחלחלו לתוך הקרקע.

 [M3]התאדות

 [M4]נווה מדבר הוא מקום במדבר, שמצוי בו מקור מים כמו מעין או נהר. נופו של נווה מדבר בולט מאוד בסביבתו הצחיחה, הוא משמש בית גידול לבעלי חיים, ומוקד משיכה לאדם.