תיבת טקסט: שמורת נחל תנינים

 

תיבת טקסט: ים הכנרת

תיבת טקסט: עמק החולה

 

תיבת טקסט: אצבע הגליל

תיבת טקסט: רמת הגולן

 

תיבת טקסט: הסח'נה

תיבת טקסט: חמת גדר