מקורות מידע באינטרנט

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki

ויקיפדיה

http://www.ilschool.org/ayt/yam.html

ארצות הים התיכון

http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/eretz/ei_7_5.htm

 

לימודי ארץ ישראל

http://www.trekker.co.il/

 

טיולים בארץ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya

 

גיאוגראפיה

http://www.jerusalemshots.com/he

 

תמונות על ירושלים

 

http://noar.education.gov.il/main/upload/.hadrachsade/shelmain12.html

היווצרות מכתשים

http://www.goisrael.com/Tourism_Heb/Articles/Attractions/Eilat.htm

 

ריף האלמוגים

http://www.shiron.net/

שירים

http://www.lifshiz.macam98.ac.il/atarimIsrael.asp

מידע בנושא

 

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-9038-PreYaan,00.html

אנציקלופדיה

 

 

 

מקורות מידע נוספים

 

להתהלך בארץ : מקראה במולדת בכיתות ו-ט בבתי ספר ממלכתיים .1994, בהוצאה אונ' ת"א.

הנגב פני הארץ , 1988, צוות הטלוויזיה החינוכית הישראלית.

רז א' , "ספר ים המלח"; 1993, הוצאה לאור ע"י רשת שמורות הטבע

נבון ע', "מלח הארץ", סדרה למחקרי ים המלח, בהוצאה ספרים ע"ש י"ל מאגנס האוניברסיטה העברית, ירושלים. 2005

נאור מ', סידרת ע'; "ים המלח ומדבר יהודה 1900-1967 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר". הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים.