משאבי הוראה
סטטיסטיקה

נושאים מקורות

נושאים

נושאים עיקריים
האתר נועד ללימוד עצמי של מושגים עיקריים בסטטיסטיקה לקראת הקורס מחקר כמותי. חומרי למידה משלבים תרגילים אינטראקטיביים והפניות למקורות רלבנטיים.

האתר הוקם על ידי ד"ר אולז'ן גולדשטיין מהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר-שבע.