חיבור   

 

ספרו סיפור חשבוני, מלווה בשאלה כלשהי, שכדי לענות עליה נזדקק לפעולת חיבור. רשמו את הסיפור.

 

ענו על הבעיות הבאות:

 

1.       מספר התלמידים בעיר א' היה 50768 בשנת הלימודים הנוכחית. בעקבות גידול האוכלוסייה בעיר מצפים ל - 5631 תלמידים נוספים בשנה הבאה.כמה תלמידים ילמדו בעיר בשנת הלימודים הבאה?

2.       תקציב החינוך של מועצה אזורית היה 756430 ש"ח. בשנה הבאה הוא יגדל ב 45670 ש"ח.מה יהיה התקציב החדש?

3.       בדוק באטלס, או באנציקלופדיה, או באינטרנט את גודל האוכלוסייה בארצות הבאות: פינלנד, ישראל, ארה"ב, סין,הודו, רוסיה, צרפת, בריטניה, מצרים. רשום את הנתונים שמצאת בטבלה. כיצד כדאי לארגן את הטבלה? אלו מסקנות ניתן להסיק ממנה?

       

   סיכום: ראינו שכאשר מחברים מספרים הטבעיים מקבלים מספר טבעי גדול יותר.

המחוברים והסכום של מספרים טבעיים נמצאים במגרש של המספרים הטבעיים.

 

חיסור     

 

רשום במקומות המתאימים בתרגיל החיסור הבא את המושגים הבאים:

מחוסר, מחסר , הפרש.

___________

23987

_

___________.

6541

___________.

_____

 

זכור!

מחוסר מי שמקבל את הפעולה , שממנו מורידים. מי שמחסרים ממנו. ( סביל = מקבל פעולה).

מחסר מי שפועל על המחוסר, שאותו מורידים. (פעיל).

הפרש תוצאת החיסור.

כתוב תרגיל חיסור שההפרש שלו 5467 , שהמחוסר שלו 987651, והמחסר יהיה 982184.

בתרגיל חיסור נתון המחסר 9639  וההפרש 90087654 מצא את המחוסר.

בתרגיל חיסור נתון המחוסר 549076 והמחסר 8000 . חשב את ההפרש.

בתרגיל חיסור נתון ההפרש 543 והמחוסר 1903 . מהו המחסר?

פתור:

1.       בקייטנת-טבע השתתפו 458 ילדים. בקייטנת-מחשבים השתתפו 620 ילדים כמה ילדים יותר היו בקייטנת-המחשבים לעומת קייטנת-הטבע?

2.       על הרכבת הנוסעת מתל-אביב לחיפה עלו 542 נוסעים. הרכבת עצרה בעתלית וירדו ממנה 14 נוסעים. יתר הנוסעים נסעו לחיפה. כמה נוסעים הגיעו לחיפה?

3.       כתוב תרגיל שהמחוסר שלו יהיה 56789 והמחסר יהיה 12345  מצא את ההפרש.המצא סיפור חשבוני לתרגיל שפתרת.

4.       מורג מרוויח 9345 ש"ח לחודש. הוא מרוויח ב 560 ש"ח יותר מאריאלה כמה מרוויחים שניהם ביחד?

5.       בספרייה העירונית יש 220,000 ספרים. בספריית בית הספר יש 170,000 ספרים פחות מהספרייה העירונית. כמה ספרים בספריית בית הספר?

6.       ליוני יש 342 שקל בקופתו. לעינת יש 45 שקל יותר מאשר ליוני בקופת חסכונותיה. כמה כסף יש לעינת בקופתה?

7.       בבית ספר 'ירדן' יש ב- 13 מחשבים פחות ממספר המחשבים בבית ספר 'כינרת' כמה מחשבים יש ב-'כנרת' אם ב-'ירדן' יש 40 מחשבים?

8.       אימא לקחה שטר של 100 שקל כדי לקנות מצרכים. התברר לה שהמצרכים שקנתה עלו 120 ש"ח. מה מצבה של אימא? איך נתאר זאת בשפת החשבון?

 

לאימא חסרים 20 שקלים. התרגיל ייראה כך:

20         -  =  120  -  100

מה קרה לנו? הגענו למספר  שהוא פחות מאפס. למספר שהוא פחות מאפס קוראים 'מספר שלילי' למספר שהוא יותר מאפס קוראים 'מספר חיובי'.

המספר השלילי אינו שייך לקבוצת המספרים הטבעיים. יצאנו החוצה מהמגרש של המספרים הטבעיים.

שתי תכונות יש למספר הטבעי:

I.        הוא שלם.

II.     הוא חיובי.

רק מספר שמקיים את שתי התכונות האלה הוא מספר טבעי.

מכאן הגדרת המספר הטבעי:

מספר טבעי הוא מספר שלם וחיובי.

 

בפעולת חיבור - המחוברים והסכום נשארים במגרש של המספרים הטבעיים.

בפעולת חיסור - של מספר גדול ממספר קטן ממנו ההפרש 'נופל' למגרש של המספרים השליליים.

המספרים השליליים ________מספרים טבעיים.

אם המספר נופל מחוץ למגרש של המספרים הטבעיים יש צורך לבחון אלו חוקים חלים עליו.

בשלב זה לא נטפל במספרים השליליים.

 

סיכום:

מספר טבעי חייב להיות גם _______ וגם _______.

במספרים טבעיים קיימים החוקים הבאים:

1.בפעולת החיבור אם המחוברים טבעיים גם הסכום הוא מספר טבעי.

2.בפעולת החיסור אם המחוסר והמחסר הם טבעיים ייתכנו שני מצבים:

א. אם המחוסר גדול מהמחסר ההפרש יהיה מספר טבעי.

ב. אם המחסר גדול מהמחוסר ההפרש יהיה מספר שלילי.

המשך