יחידה שנייה

ספר התלמיד למובני השבר

1. לפניך מלבן המחולק לשני חלקים שווים.

כל חלק נקרא: חצי.

בחשבון כותבים זאת: ½.

2. החלק הצבוע הוא ____ מהמלבן, כי חילקו את המלבן ל 3 חלקים ___.

 

 

כל חלק נקרא שליש.

 

 

במלבן שלפנינו צבועים שני חלקים. כל אחד מהם הוא 1/3 מהשלם. ביחד הם

 2/3 – שני שלישים.

קיבלנו שליש אחד על ידי חלוקת המלבן ל ______  חלקים שווים. צבענו ___ חלקים כאלה . החלקים הצבועים מהווים _____  מהמלבן.

כתוב את המישפט האחרון במילים: החלקים הצבועים ________________ מהמלבן.

 

 

 

 

 

¼ - רבע.

3. הריבוע חולק ל _____ חלקים _____ .

כל חלק נקרא _____ בחשבון כותבים אותו _____.

    

¾ - שלושה רבעים, הם 3 חלקים שווים של השלם, שכל אחד מהם שמו ____ 3 מהם נקראים ____ ( שלושה ____ ).

 

לכמה חלקים שווים חילקו את הריבוע?

 

כתוב במילים מהו החלק הצבוע בריבוע.________________

כתוב בעזרת שבר מהו החלק הצבוע . ___________________

כתוב במילים ובשבר איזה חלק מהריבוע אינו צבוע. ___________________

התרגיל שעזר לנו לדעת מהו החלק הלא צבוע הוא:

את מה מייצג ה 1 שבתרגיל? _________________

 

4.

 

 

לכמה חלקים שווים חולק המלבן?

שמו של כל חלק בשפת החשבון __________ . במילים _________ .

איזה חלק צבוע?

_____________ מהמלבן אינן צבועות.

התרגיל שהוביל אותנו לתשובה הוא:

 

ה 1 מייצג את ________ . המלבן מיוצג על ידי _______ , כי ה 1 מייצג שלם.

 

1/5 – חמישית.

5. לפנינו מקבילית.

היא השלם.

היא מיוצגת על ידי 1.

השטח שאינו צבוע מהווה _________ מהמקבילית. השטח הצבוע  מהווה ______ מהמקבילית.

כאשר אנחנו יודעים מהו החלק שאינו צבוע אנחנו יודעים מהו החלק הצבוע. התרגיל הוא:

4/5  =  1/5  -  1

 

1 מייצג _________ . בכל ציור השלם שונה, פעם הוא ריבוע, פעם מלבן, פעם מקבילית.

 

6. לכמה חלקים שווים חולק המלבן?

 

 

שמו של כל חלק בשפת החשבון __________ . במילים _________ .

מהו החלק הצבוע?

_____________ מהמלבן אינן צבועות.

התרגיל שהוביל אותנו לתשובה הוא:

 

 

ה 1 מייצג את ________ . המלבן מיוצג על ידי _______ , כי ה 1 מייצג שלם.

 

 

7. לכמה חלקים שווים חילקנו את הריבוע?

כל חלק הוא _____ של הריבוע.

בחשבון כותבים את שמו של החלק ______ .

החלק הצבוע ניקרא במילים________________.

החלק הלבן נקרא במילים _________________ .

התרגיל :      3/8 1 מעביר אותנו מהחלק ה_____ אל החלק הלבן.

 

שים לב לשמות:

1/6 – שישית. 5/6 – חמש שישיות. 1/7 – שביעית. 4/7 – ארבע שביעיות. 1/8 – שמינית. 7/8 – שבע שמיניות.

 1/9 – תשיעית. 7/9 – שבע תשיעיות. 1/10 – עשירית. 9/10 – תשע עשיריות.

כל עוד המחלק הוא בין 1 ל – 10 קוראים למיספרים השבורים בדרך שראינו: נותנים שם לשבר, למשל 'שביעית' ואחר כך סופרים כמה שביעיות יש לנו, למשל  'חמש שביעיות'. כאשר מחלקים למיספר גדול מ – 10 השמות משתנים.

לשבר 1/17 קוראים 'אחת חלקי שבע-עשרה'. לשבר 9/16 נקרא 'תשע חלקי שש-עשרה'.

חשוב לזכור! חצי, שליש ורבע הם מיספרים בלשון זכר. החל בחמישית כל המיספרים הם בלשון נקבה.

לפניכם מיספר שברים הכתובים בשפה חשבונית, רישמו את שמותיהם העבריים.

5/8 , 9/10, 7/10, 6/7 , 8/19, 6/18, 4/5, 3/8, 6/8, 4/15, 7/21, 9/42, 5/9, 9/11, 1/7, 4/13, 9/12, 62/45, 54/67, 97/128, 49/62, 5/7, 16/21, 7/10.

8.       לפניך מלבן שחולק ל 7 חלקים שווים.

שמו של חלק אחד _____.

 

רשום בתוך החלקים את שמם בשברים.

צבע 3/7 מהמלבן משמאלו של המלבן.

צבע בצד ימין של המלבן 2/7 מהמלבן.

איזה חלק מהמלבן צבעת?

איזה חלק מהמלבן לא צבעת?                                     

9.       הקף בעיגול את השבר המתאר את החלק הצבוע.

א.

3/7   ,   4/7  ,    4/6

 

 

ב.

 

1/9  ,  3/9  ,   ¾ 

 

                                                                                    

                                                               ג.                                  

 

                                                                      ¼    , 3/6    , 3/8

 

ד.

2/6    , 4/6    , 3/6

 

10.                                                                   

כל חלק הוא_________ של העיגול.

 

א. כתוב שבר המתאר את החלק הלא-צבוע.    ________.

ב. כתוב שבר המתאר את החלק הצבוע .        _________ .

כתוב תרגיל מתאים שיראה כיצד הגעת מא' לב'. ________________ .

11. לפניך אליפסה

 

 

 

חצה אותה.

צבע אחד מהחצאים.

 

12. צייר עוד אליפסה. צבע ¼ ממנה.

 

 

13. צבע 1/9 מהריבוע

 

14. צייר משולש שווה צלעות. חלק אותו לשישיות. צבע 3/6 ממנו.

 

15. צבע רבע מהשלם שלפניך.

 

16. לפניך 4 שלמים שווים. ציין על הקו שמתחת לכל אחד מהם מהו החלק הצבוע.

 

 

_______                  ________         _______                ______

 

מה אתה לומד מהתוצאה? __________________________________

 

17. חלק את הטרפז לשני חלקים שווים.

      כל חלק הוא ________ של הטרפז.

 

המשך