יחידה שנייה

ספר התלמיד

השבר כמונה וכמכנה והשבר כמחולק וכמחלק

ציור א' :

 

 

השלם הזה חולק ל – 3 חלקים. כל חלק שמו ________ , שני חלקים שמם  ___ .

 

ציור ב':

 

שני המלבנים בציור ב' זהים למלבן שבציור א'. את המלבן בציור א' חילקנו לשלושה חלקים שווים ומצאנו שכל חלק הוא שליש. צבענו 2 מהחלקים. צבענו 2 שליש מתוכו.

את שני המלבנים בציור ב' חילקנו ל – 3.    הפעולה שעשינו היא  3 : 2 .

( = 2 לחלק ל 3 ).  קיבלנו את החלק הצבוע.

השווה את גודל החלק הצבוע של המלבן בא' עם גודל החלק הצבוע של ב'. מהי מסקנתך?

_________________________________________________ .

נבטא את מימצאינו בשפת החשבון:

2:3   =   2/3

הניסוח המילולי של מימצאנו: 2 לחלק ל 3  שווים לשני שליש. קיבלנו אותו גודל בתהליכים שונים.

לשבר הפשוט יש משמעויות שונות:

השבר כמנה.

חילוק מיספר קטן במיספר גדול ממנו.

 

כמו בסיפור החשבוני הבא:

היו לי 3 שקיות ממתקים, חילקתי אותם שווה בשווה ל 10 ילדים. כל ילד קיבל 3/10 השקית.

השבר כמונה ומכנה.

השבר הזה מתקבל על ידי איתור השלם

חלוקתו

שיום החלקים

ספירת החלקים

סיכום.

כמו בסיפור החשבוני הבא:

כל תלמידי כיתה ה' יצאו לטיול  - השלם.

הם נסעו ב 9 אוטובוסים חילוק.

לכל אוטובוס נכנסו 1/9 מהתלמידים שיום , כינוי (המכנה).

4 אוטובוסים יצאו לדרך פעולת מנייה ( המונה ).

לדרך יצאו 4/9 מכלל התלמידים פעולת סיכום.

 

קרא בעיון את הבעיות הבאות.

עליך לקבוע לאיזה סוג שייכת כל בעייה.

העבר קו בין סוג הבעייה המצויין למטה לבין הבעייה המתאימה לסוג זה.

 

לאחר שתמיין את הבעיות פתור אותן.

 

דוגמא:

תשובה א' :

כל ילד קיבל 3/5 של תפוח.

תשובה ב':

בדקה הברז ממלא ______ של האמבטייה.

באותו יום היה פתוח _______ דקות, על כן מילא _______ מהאמבטייה.

תשובה: 7/8 של האמבטייה התמלאו מים.

 

פתור לפי הדוגמא:

 

1.       תלמידי בית ספר יצאו לטיול ב - 7 אוטובוסים. בכל אוטובוס יכולים להיכנס אותו מיספר של תלמידים. 5 אוטובוסים יצאו לדרך. איזה חלק מתלמידי בית הספר יצא לטיול?

2.       תלמיד אמור ללמוד בימי ג' 5 שעות. יום אחד חלו 2 מורים והוא למד רק 3 שעות. איזה חלק מהשעות של אותו יום  למד התלמיד?

3.       בכיתה 40 תלמידים. ¾ מהם אוהדי ספורט. כמה חובבי ספורט בכיתה?

4.        כמה ס"מ יש במטר? איזה חלק של המטר מהווה ס"מ אחד?

5.       מכונית עוברת את המרחק מחיפה להרצליה בשעה אחת. איזה חלק מהדרך הזאת היא עוברת  בדקה אחת? 

6.       גזרו רצועת בד שאורכה 10 מטר ל 15 חתיכות. מה אורכה של כל חתיכה?

7.       למסיבת הכיתה הביאו 8 עוגות. חילקו אותן שווה בשווה בין ילדי הכיתה. בכיתה לומדים 29 ילדים. כמה קיבל כל תלמיד?

8.       בערוגה יש 60 פרחים. 5/6 מהם אדומים והיתר צהובים. כמה פרחים צהובים בערוגה?

 

המשך