השבר כיחס

ציין בשפת החשבון משמאלו של כל ציור את היחס שבין החלקים הצבועים לחלקים הלבנים.

ציין מימין את היחס בין החלקים הצבועים לשלמים שהם שייכים אליהם:

דוגמא:

א. 

2:6                                   2:4

(2 מתוך 6)

 

ב.

( 3 מתוך 5 , היחס הוא 5 : 3 , בשבר פשוט 3/5)

 

ג. 

 

ד.

 

 

ה.

 

 

ו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מה המסקנה הנובעת מתרגיל י"א?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

בעיות לסיכום:

1.       כיתה ג' יצאה לסיור-טבע. בשעה הראשונה הם עברו 2/5 מהמסלול המתוכנן. איזה חלק מהמסלול המתוכנן נותר להם?

­­­­­_____________________

2.       לקראת ראש השנה חילק מפעל מתנות לעובדיו. כל העובדים קיבלו אותה מתנה. במפעל יש 120 עובדים. איזה חלק מההקצבה למתנה קיבל עובד אחד? איזה חלק קיבלו 70 עובדים?

____________________________

3.       ליום הולדת אפו 6 עוגות. 20 מוזמנים הגיעו. כיבדו אותם בעוגות. איזה חלק  קיבל כל מוזמן אם המארחים הקפידו על חלוקה שווה של העוגות?

_________________

 

4.       מכל 10 שקלים שמוציאה מישפחה היא מקדישה 3 שקלים לחינוך. מה היחס בין ההוצאות לחינוך לבין כלל ההוצאות של המישפחה? ניתן לשאול את השאלה אחרת: איזה חלק מכלל ההוצאות הוציאה המשפחה  על חינוך?

____________________

 

5.       7 חברים קנו 3 פיצות וחילקו אותן ביניהם שווה בשווה. כל חבר קיבל _____של פיצה.

6.       1 מכל 6 תלמידים הוא ספורטאי. איזה חלק מתלמידי בית הספר ספורטאים?

___________________

7.       צייר מלבן. חלק אותו ל 4 חלקים שווים. צבע 3 מהם. צבעת ____מהמלבן.

8.       תייר יצא לטיול ל 14 יום. כל יום היווה ___ מהזמן שהוא הקדיש לטיול. לאחר 9 ימים הוא בילה במשך ____מהזמן שהוקדש לטיול. איזה חלק מזמן הטיול נותר לו?

9.ילד בזבז 3/10 מדמי הכיס שברשותו. נישארו לו ______מכספו.

10.קבוצה של 12 חברים התארגנה לניקוי חוף הים. 7 חברים אספו שקיות ניילון ובקבוקים שזיהמו את החוף. יתר החברים העמיסו את האשפה על מיכליות. איזה חלק מחברי הקבוצה עסקו באיסוף הפסולת ואיזה חלק מהם עסק בטעינתו?

______________________

11.כדי לקבל 1/7 מהשלם עלינו לחלקו ל___ חלקים שווים.

12.כדי לקבל 4/9 של שלם עלינו לחלקו ל __ חלקים שווים ולקחת ___ מהם.

 

לפניך מספר שלמים.

 

האם ניתן לומר שהחצי של המלבן משלים את החצי של העיגול לשלם? נמק.

­­­­­­­­­­­_______________________

סיכום:

לשבר הפשוט יש 3 מובנים:

השבר כמונה ומכנה:

לשבר הפשוט יש מונה ויש____. כדי להגיע לשבר במשמעות זאת עלינו

לחלק את ה____ ולשיים ( לתת שם) את החלק לכנותו [ לקבוע את  המכנה ]. לאחר השיום  עלינו לכפול  את_____ ששיימנו, כלומר למנות אותו מיספר פעמים. [ לקבוע את המונה ].

 

השבר כמנה:

השבר הוא תוצאה של ­­­­­­­­­_______________________________

השבר מבטא ___________________________________________________________

היחס יכול להיות בין החלק לבין השלם, או בין החלקים המרכיבים את השלם.

המשך ליחידה הבאה

חזרה לדף השער