פונקציות קוגניטיביות פגומות:קלט

תיווך

יחס, העשרה אינסטרומנטלית

מערכת התייחסות

שינוי מבני, מוטיבציה פנימית

אופרציות מנטליות

פונקציות קוגניטיביות פגומות:פלט

פונקציות קוגניטיביות פגומות:עיבוד

חזרה לספר המורה

 

תיווך התנסות בלמידה מתווכת ומשמעותה

 

תיווך הוא תהליך אינטראקטיבי המתרחש בין מקבל-התיווך ( חניך - Mediatee) לבין נותן התיווך (מתווך -Mediator ). נותן-התיווך מצוי בין הגירויים שלהם נחשף החניך חשיפה ישירה לבין מקבל-התיווך. המתווך, שהוא לרוב אדם מבוגר, בוחר את הגירויים שלדעתו כדאי שמקבל-התיווך ייחשף להם. הוא מארגן אותם בסדר  מסויים, מתאים את עוצמתם כך שהחניך יהיה מסוגל לקלוט אותם ולהתמקד בהם. המתווך מפרש לחניכו את המשמעות של הגירויים מסביר את חשיבותם ואת דרך אירגונם.

לאחר שהחניך קלט את הגירוי והגיב עליו, המתווך מתייחס לתגובת-החניך ומקנה לה משמעות קוגניטיבית או חברתית. הוא דוחה את התגובות שאינן הולמות את טיב הגירוי ומאשֵר את התוּאמוּת של התגובות ההולמות.

חשיפה ממושכת לאינטראקצייה מְת ווכֶת מפתחת בחניך יכולות וכישורים בסיסיים   

שמשרתים אותו בשעת הצורך בתנאים משתנים ובחשיפה לגירויים אחרים.

בספר : אל תקבלוני כמות שאני ,  יוכל המתעניין להרחיב את ידיעותיו בנידון.

בספר הושם הדגש על קידום האדם עם פיגור התפתחותי.

בספר:  לחשוב, להבין, להצליח, ימצא הקורא התייחסות לתיווך באוכלוסייה רגילה עם דגש על משמעות התיווך בהוראת המתימטיקה בבית הספר היסודי והעל-יסודי.

לאינטראקצייה התיווכית יש מאפיינים המייחדים אותה מאינטראקציות אחרות המתרחשות בין המבוגר לילד. אלו הם הקריטיונים של הלמידה המתווכת. אינטראקצייה שאינה עונה על מאפייני התיווך אינה מוליכה ל שינוי מבני אף אם יש לה מטרה חיובית וחשובה, למשל, למנוע מילד לרדת בפתאומיות לכביש.

 

פונקציות קוגניטיביות פגומות:קלט

תיווך

יחס, העשרה אינסטרומנטלית

מערכת התייחסות

שינוי מבני, מוטיבציה פנימית

אופרציות מנטליות

פונקציות קוגניטיביות פגומות:פלט

פונקציות קוגניטיביות פגומות:עיבוד

חזרה לספר המורה

 

המשך