ביבליוגרפיה

  • אהרוני רון, (2004), חשבון להורים (ספר להורים על מתמטיקה של ילדים), הוצאת שוקן, ירושלים ותל-אביב. מומלץ מאד
  • גביש תלמה, (1996). ללמוד לחשוב, קרית ביאליק: הוצאת 'אח'.
  • גביש תלמה,(עורכת),(1994). לחשוב נכון מהגן עד התיכון, קרית ביאליק: הוצאת 'אח' .
  • גביש תלמה. (1998) . לחשוב להבין להצליח .קרית ביאליק. הוצאת "אח".
  • דניאל אלגום. (1986). תפיסה ופסיכופיזיקה. ישראל. הוצאת משרד הביטחון.
  • עופרן מירה, (2005), שליש לחלק לרבע (המחשבה שמאחורי החישוב), הוצאת רכס, אבן יהודה. מומלץ מאד
  • פוירשטיין ראובן, (1998). האדם כיישות משתנה על תורת הלמידה המתווכת. ישראל. הוצאת משרד הביטחון.
  • פוירשטיין ראובן, יעקב רנד. (1998) . אל תקבלוני כמות שאני. ישראל. הוצאת ספרים פרוינד.
  • צלמון צבי , דבר העורך , ( מרץ אפריל  1999 ) גליליאו כתב עת למדע ומחשבה, גיליון 33, עמ' 2.
  • החוברות של רחבלסקי החל בכיתה ד' מומלצות לתוספת תירגול, במיוחד מומלצת החוברת: מבחני חזרה בחשבון ובהנדסה, שיכולה לשמש לחזרה, לסיכום, לתירגול ולמיבחנים.    

·         Kozulin Alex.(1998). Psychological Tools, A Sociocultural Approach to Education. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press.

קוזולין מגדיר מה הם כלים פסיכולוגיים:

כלים פסיכולוגיים הם האמצעים הסימבוליים: סמלים, טקסטים, נוסחאות, גרפים ואמצעים סימבוליים אחרים המסייעים לפרטים לשלוט בתפיסה ובפונקציות הפסיכולוגיות "הטבעיות" שלהם, כמו: זיכרון, קשב וכו'. הכלים הפסיכולוגיים משמשים כגשר בין הפעילויות הקוגניטיביות של הפרט לבין הסמלים התרבותיים-חברתיים המהווים תנאים מוקדמים הדרושים להפעלת פעילויות אלה.

Smith D. M. (1951) History of Mathematics. New York. Dover Publication.

מתמטיקה יסודית" [שיטת סינגפור], ספרי לימוד לכיתות  א'  -  ג' . ( 2002  -  2004). בהוצאת העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל:

פורום אנשי חינוך, היי - טק , עסקים ואקדמיה לטיפוח לימודי המתמטיקה בישראל: www.ifma.org.il

חברי הצוות המתמטי בישראל:

פרופ' רון אהרוני

תלמה גביש - עורכת מדעית ראשית

דר' אביבית קציר

שירה כהן - רגב

תרגום ועריכה:

תרגומי איכות - שירות תרגומים מקבוצת מנפאואר

 

גביש תלמה, ( 2002  -  2004 ), מתמטיקה יסודית - מדריכים למורה לכיתות

א' - ג'. העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל. ישראל.