בניית הגבהים במשולש ישר זווית

הניצבים במשולש ישר זווית הם גבהים, כי הם מאונכים זה לזה.

לכן עלינו לבנות רק גובה אחד היורד מקדקוד הזווית הישרה.

הבנייה תראה כך:

מפגש שלושת הגבהים

הוא בקדקוד הזווית הישרה.

 

בניית הגבהים במשולש קהה זווית

תיאור הבניה זהה לתיאור הבניה במשולש חד הזווית, אבל מאחר שהגבהים נפגשים מחוץ למשולש השרטוט מסובך יותר. כדי להבחין בין קווי העזר למשולש נדגיש את המשולש המקורי.

 

 

זוהי בניית גובה אחד

 

 

 

 

 

בניית הגובה השני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנית הגובה השלישי   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגבהים נפגשים בנקודה אחת הנמצאת מחוץ למשולש.

אורך הגבהים הוא עד למפגש שלהם עם הצלע שמול הקדקוד או עם המשכה.

 

למרות הקושי בבניית הגבהים בשלושת סוגי המשולשים, מומלץ שהתלמידים יבצעו את כל הבניות ויכתבו את כל תיאורי הבניה עד לפרטיהם האחרונים.

פעילות כזאת תורמת להפנמה ומונעת קשיים רבים בעתיד.

ההבחנות שנעשות בעת בניית הגבהים במשולשים השונים מפתחות את המודעות

לאפשרויות שונות.

הקטעים המסומנים בשלושה קווים

מציינים את הגבהים.

חזרה לתפריט ראשי