המחוגה ושימושיה

שרטטו במחברת בעזרת מחוגה מעגל.

 

 

 

שימו לב!

על החלק העליון של המחוגה יש חריצים. הם נועדו להקל על החזקת המחוגה. אל תחזיקו את זרועות המחוגה בעת רישום המעגל. אתם עלולים להזיזן והמעגל לא יהיה מושלם.

 

השטח הכלוא בתוך המעגל נקרא ____________ .

רשמו זאת בתוך המעגל ששרטטתם.

רשמו על המעגל (קו הגבול של העיגול ) את המילה : מעגל.

היקף העיגול נקרא ___________ .

שרטטו מעגל נוסף:

העבירו קו ישר ממרכזו אל היקפו.

לקו הזה קוראים בעברית: מחוג. בלועזית קוראים לקו הזה: רדיוס.

שרטטו באותו עיגול בעזרת סרגל שני מחוגים. על אחד מהם רשמו את המילה העברית ועל האחר את המילה הלועזית.

כמה רדיוסים כאלה ניתן לצייר?  __________ .

התאמנו ביצירת פרחים בעזרת מחוגה.

קישור לתיאורי בנייה: פרחים בעזרת מחוגה

שרטטו מעגל נוסף.

בנקודה בה דקרתם את הדף רשמו : מרכז.

בתוך השטח שהמעגל תחם רשמו: עיגול.

המרחק של המרכז מהיקף העיגול הוא _________ .

במעגל ששרטטתם העבירו קו מנקודה אחת בהיקפו לנקודה שנייה בו. הקו יעבור דרך מרכז העיגול.

לקו הזה קוראים: קוטר.

רשמו את המילה : "קוטר" במקום המתאים.

כמה רדיוסים מכיל הקוטר? ________________

כמה קטרים יש למעגל?

כמה קטרים יש לעיגול?

היקף העיגול הוא ה __________ . העיגול הוא ה_________  שבתוך המעגל.

שרטטו עיגול נוסף.

העבירו קו ישר מנקודה כלשהי על המעגל לנקודה כלשהי אחרת עליו, הימנעו מלהעבירו דרך מרכז העיגול. 

הגדרה:

ישר המחבר שתי נקודות על המעגל נקרא: מיתר.

שרטטו מיתרים אחדים בעיגול ששרטטתם, חלקם יעברו דרך המרכז ויהיו:

______ , חלקם יחברו שתי נקודות על ההיקף ולא יעברו דרך המרכז.

נסו לשער , מהו המיתר הגדול ביותר?

רשמו במחברות את מסקנותיכם.

הקוטר הוא ___________________ .

הקוטר מכיל שני _______________ .

כל ___________ הוא מחצית הקוטר.

חלק ממעגל נקרא: קשת.

שרטטו מעגל. אמדו 1/4 ממנו וצבעו אותו באדום.

צבעו בירוק את החלק שנותר. אורך הקשת הירוקה הוא 3/4 מאורך ה_____ .

שרטטו מעגל שקוטרו שונה מקוטר המעגל הראשון.

צבעו 1/2 ממנו בכחול. אורך הקשת הכחולה הוא __________________ .

סיכום:

למדנו שאפשר לצייר ציורים בעזרת מחוגה.

למדנו את המושגים: ________ , __________  , __________ , ________ ,

________ , ___________ , _____________ , _________________  .

עשינו הבחנה בין שטח לבין הקו שמקיפו שהוא ההיקף.

בחנו את ידיעותיכם:

1. הקוטר הוא ___________________________ .

2. העיגול הוא ___________________________ .

3. המעגל הוא ____________________________ .

4. מיתר הוא __________________________ .

5. הרדיוס הוא _______________________ .

6. לרדיוס קוראים גם __________________ .

7. בתוך קוטר יש בדיוק שני _____________ .

8. ההיקף הוא הקו ה___________ את הצורה.

9. חלק המעגל נקרא : _________ .

10. מרכז זו הנקודה שכל הנקודות על המעגל נמצאות במרחק _______ ממנה.

עניתם על 10 הגדרות. בדקו על כמה מתוכן עניתם נכון. תנו לעצמכם ציון. רשמו אותו בשבר פשוט.

 

עם המחוגה הצלחנו לצייר פרחים, כעת נלמד להשתמש במחוגה לצרכים מעשיים.

לשם כך נכיר מושג נוסף: בניות.

בנייה הנדסית היא שרטוט שנעשה באמצעות סרגל (ללא שנתות) ומחוגה.

העתקת קטע

קישור לתיאורי בנייה: העתקת קטע

נתון קטע כלשהו ואנחנו רוצים להעתיקו. נוכל להשתמש בתכונת המחוגה שבה המרחק בין חוד המחוגה לעיפרון נשאר קבוע כל עוד איננו מזיזים את זרועות המחוגה. זהו רדיוס המעגל.

נתון קטע AB כלשהו.

אחת הדרכים לקרוא בשמו של קטע הוא על ידי ציון שמן של נקודות הקצה שלו. נקודות נהוג לשיים באותיות לטיניות גדולות.

צריך להעתיק את AB .

נשרטט ישר כלשהו ונסמן עליו את K.           

מ - A נחוג קשת במחוג AB.

הקשת חתכה את הישר בנקודה M.

נשרטט ישר כלשהו ונסמן עליו את K

מ - A נחוג קשת במחוג AB.

הקשת חתכה את הישר בנקודה M.

 

 

                                                          העתקנו את AB = KM .

 

הגדרה:

ישר מאונך לישר אחר אם נוצרת ביניהם זווית ישרה.

לפניכם זוגות של ישרים, הקיפו בעיגול את הישרים המאונכים זה לזה.

צבעו באדום את הזוויות הישרות הנמצאות בין הישרים המאונכים זה לזה.

המשך