כיצד חוצים זווית עם סרגל (מבלי להיעזר ביחידות שעליו) ועם מחוגה?

חציית זווית

שרטטו זווית חדה כלשהי.

מקדקוד הזווית חוגו קשת במחוג כלשהו.

הקשת תחתוך את שוקי הזווית בשתי נקודות. כל נקודת חיתוך על שוק אחת. מאחת מנקודות החיתוך של הקשת עם שוקי הזווית נחוג קשת במחוג כלשהו. מנקודת החיתוך השנייה נחוג קשת באותו מחוג.

הקשתות תחתכנה בשתי נקודות. לשם הנוחיות נשתמש בנקודה שבתוך הזווית. נחבר אותה לקודקוד הזווית על ידי קו ישר.

הישר הזה הוא חוצה זווית.

אַמְּתו את נכונות הבנייה על ידי מדידה.

אפשר לייעל את הבנייה על ידי ________________ .

באותו אופן חצו זווית ישרה.

באותו אופן חצו זווית קהה.

לבנייה זו קוראים חציית זווית.

סיכום הבניות

 

למדנו עד עכשיו את הבניות הבאות:

העתקת קטע, חציית קטע, הורדת אנך, אנך אמצעי, העמדת אנך, חציית זווית.

 

השתמשנו במחוגה ובסרגל. הסרגל שימש אותנו רק לשירטוט קווים ישרים. לא נעזרנו ביחידות שמסומנות עליו לצרכי הבניות.

 

המשולשים וקווי הלוואי שלהם

 

במשולש יש ___________ קדקדים.

במשולש יש    3   צלעות.

במשולש יש   3 זוויות.

לפניכם משולש.

צבעו באדום את שלושת קדקדיו.

צבעו בכחול את שלושת צלעותיו.

צבעו בשחור את שלושת זוויותיו.

שימו לב, אל תסמנו את הזוויות בקשת. צבעו את הזווית עצמה כך שנוכל להבחין ב'פינה' שהיא יוצרת במשולש.

דוגמא לצביעת הזוויות:

משולשים אפשר למיין לפי צלעות או לפי זוויות.

לפניכם משולשים שונים וטבלה המתארת את מיון המשולשים לפי זוויות.

העבירו קו בין המשולשים לבין המקום שאליו הם שייכים.

 

מיון משולשים

לפי צלעות

לפי זוויות

משולש שווה צלעות                                      

הגדרה:

 

 

 

 

 

משולש ישר זווית

הגדרה:

 

 

 

משולש שווה שוקיים     

הגדרה:                                                   

 

 

 

 

 

 

משולש קהה זווית

הגדרה:

משולש שונה צלעות

הגדרה:

 

 

 

 

 

 

משולש חד זווית

הגדרה:

 

תארו מה קרה לכל אחד מהמשולשים.

 

מסקנה:

ניתן למיין משולשים גם לפי _______________ וגם לפי זוויות.

מבחינת הצלעות שייך כל משולש לאגף ה _____________ של הטבלה. מבחינת הזוויות שייך כל משולש לאגף ה ______________ של הטבלה.

בטבלה הממיינת משולשים , רשמו במקומות המתאימים את ההגדרות.

המשך