גבהים במקביליות

קישור לתיאורי בנייה: הורדת אנך לישר נתון מנקודה נתונה מחוץ לישר

 

הגדרה:

גובה הוא האנך היורד מהקודקוד אל הצלע שמולו.

 

לפניכם מקבילית.

הורידו אנך מהקדקוד המודגש בשחור.

במקבילית הבאה מסומן קדקוד אחר בריבוע קטן, הורידו ממנו גובה אל הצלע שמולו.

השוו את שני הגבהים. מה מצאתם?

לפניכם אותה מקבילית. הפעם מסומן קדקוד אחר במשולש קטן.

הורידו ממנו גובה אל הצלע שמולו. מה מצאתם?

הורידו גובה מהקדקוד הרביעי . מה מצאתם?

אותה המקבילית שינתה כיוון. הורידו גובה מהקדקוד

המודגש בנקודה כהה.

השוו את הגובה הזה עם הגבהים שמצאתם מקודם. מה מצאתם?

________________________________ .

 

נשיים את קדקודי המקבילית.

 

הורידו גובה מקדקוד B . לאיזה גובה הוא שווה?

סכמו מה מצאתם.

_______________________

שרטטו מלבן.

מצאו את גבהיו.

מה מצאתם?

________________________

שרטטו מעויין.

שרטטו את כל גבהיו.

מה מצאתם?

________________________

שרטטו ריבוע.

מבלי לשרטט את גבהיו, מה אתם יכולים לומר עליהם?

_______________________________________________  

 

לפניכם טרפז.

 

השתמשו בהגדרת הגובה כדי לבנות בטרפז את גבהיו בעזרת מחוגה.

שרטטו את הגבהים בטרפז שלפניכם.

הגדרה:

אלכסון הוא קטע המחבר שני קדקודים ואיננו צלע.

שרטטו את המרובעים שאתם מכירים. על סמך ההגדרה שרטטו את אלכסוניהם.

מה גיליתם?

__________________________________ .

להזכירכם!

המרובעים שהיכרנו הם: מקבילית, מלבן, ריבוע, מעויין, טרפז.

היעזרו בשמות הצורות הבאות כדי לשרטטן: טרפז ישר זווית, טרפז שווה שוקיים.

שרטטו את  אלכסוניהן ואת גבהיהן.

מה למדתם מהשרטוט?

______________________ .

הגדרה:

ציר סימטרייה הוא ישר המחלק את הצורה לשני חלקים שווים, כך שלכל נקודה מצידו האחד של ציר הסימטרייה יש נקודה מתאימה לה בצידו השני של הציר הזה. שתי הנקודות נמצאות במרחק שווה מציר הסימטריה.

 

בשרטוטים הבאים יש צורות ובהן בערבוביה אלכסונים, צירי סימטרייה וגבהים.

מתחת לכל צורה יש קו. רשמו עליו האם בצורה מופיע אלכסון או גובה או ציר סימטרייה?

דוגמא:

 


המשך