מבחן עצמי

רישמו איזה משפט נכון ואיזה אינו נכון.

נמקו את תשובותיכם.

1) כל המשולשים הם שווי שוקיים.

2) כל המרובעים הם מקביליות.

3) כל המקביליות הן מרובעים.

4) כל המלבנים הם ריבועים.

5) כל הריבועים הם מלבנים.

6) כל הטרפזים הם מקביליות.

7) כל המקביליות הן טרפזים.

8) אף טרפז אינו מקבילית.

9) כל המעויינים הם טרפזים.

10) אף מעויין אינו טרפז.

11) כל המעויינים הם מקביליות.

12) כל המקביליות הן מלבנים.

13) כל המלבנים הם מעויינים.

14) כל המעויינים הם ריבועים.

15) כל ריבוע הוא מעויין.

16) לא כל מעויין הוא ריבוע.

17) כל טרפז הוא מחומש.

18) כל המלבנים הם מקביליות.

19) לא כל מקבילית היא ריבוע.

20) כל ריבוע הוא מלבן.

21) לא כל מלבן הוא ריבוע.

22) כל מעויין הוא מרובע.

23) כל מעויין הוא מצולע.

24) כל המשולשים הם מצולעים.

25) כל המרובעים הם מחומשים.

קבוצות

יחסים בין מצולעים

כל עיגול מייצג קבוצה, עיגול הכלול בתוכו מייצג קבוצה חלקית של הקבוצה הכוללת, המיוצגת על ידי העיגול הגדול.

 

1) לפניכם עיגול המייצג את קבוצת המשולשים.  לידו רשומים שמות קבוצות חלקיות. רשמו אותם במקומות המתאימים.

 

 

משולשים ישרי זווית

משולשים חדי זווית

משולשים קהי זווית

מעגלים המייצגים קבוצות נקראים: מעגלי וֶן או : דיאגרמות וֶן.

 

מלאו את העיגולים הריקים בשמות או בשרטוטים מתאימים.

רשמו בעיגולים את שמות הקבוצות החלקיות.

 

השלימו.

חזרה