יחידות

יחידות אורך

אורך מודדים בעזרת היחידות ___________  ,  _____________  ,  ___________  , ________________  .

מרחקים גדולים מודדים ב _______________  .

המרחק מביתי לבית הספר הוא בערך _____________________  .

אורך אריח בכיתה הוא ____________________ .

אורך משבצת במחברת החשבון הוא ___________  ס"מ , או ___________ מ"מ.

יחידות האורך שאנחנו מכירים הן:

מילימטר [מ"מ] ,  סנטימטר [ס"מ]  ,  דצימטר  [דצ"מ] ,  מטר [מ']  , קילומטר [ק"מ] .

 

אומדן

למדידת אורכים קטנים מאוד, כמו גודל של נמלה, משתמשים ביחידת האורך ________ .

למדידת מרחקים גדולים, כמו המרחק מתל-אביב לירושלים, משתמשים ב __________ .

 

שרטוט

(1)  שרטטו קטע שאורכו 7 מ"מ וקטע שאורכו 7 ס"מ. פי כמה גדול הקטע השני מהראשון?

 (2) שרטטו קטע אלכסוני שאורכו 1 דצ"מ. כמה ס"מ הוא מכיל?

(3) שרטטו מלבן שאורכו 9 ס"מ ורוחבו 4 ס"מ.

(4) יגאל הלך לבקר את ירון. בין ביתו של יגאל לביתו של ירון נמצאת חנות ספרים.

המרחק בין ביתו של יגאל לחנות הספרים הוא 380 מ'. המרחק מחנות הספרים לביתו של ירון הוא 890 מ'. מהו המרחק שעל יגאל לעבור כדי להגיע אל ירון?

תנו את התשובה במטרים וביחידות מעורבות של מטרים וקילומטרים.

יחידות אורך מעורבות

(5)

חשבו

כמה ס"מ יש ב - 3 דצ"מ?

כמה מ"מ יש ב - 5 דצ"מ?

כמה מ"מ יש ב - 7 ס"מ?

 

(6) השלימו:

בק"מ אחד יש __________ מ', ב - 8 ק"מ יש _____________ מטרים.

ב - 9 ק"מ ועוד 671 מ' יש ______________ מטרים.

 

(7) ירדן שרטטה קטע שאורכו 4 ס"מ ו - 7 מ"מ. אביב האריך את הקטע וחיבר לו קטע אחר שאורכו 1 דצ"מ ו - 2 ס"מ. מהו האורך הכולל של שני הקטעים?

שרטטו והסבירו את הפתרון.

(8) השלימו

7 ק"מ  ועוד 400 מ' הם ______________ מטרים.

כל ס"מ הוא ___________ של דצימטר.

3 מטר ועוד 4 דצ"מ ועוד 7 ס"מ =  ____________________  ס"מ.

כמה מילימטר יש ב - 19 מטרים ו- 8 דצ"מ?

כדי להפוך מטרים לדצימטרים עלינו ל________________ את מספר המטרים. זוהי פעולה של פריטה: יותר יחידות, אבל כל יחידה יותר קטנה.

היכן נתקלתם בפריטה כזאת? __________________________________

(9)

אורך מרצפת הוא 20 ס"מ. כמה מרצפות כאלה נכנסות במטר אחד?

מקור השמות

שימו לב!

לשם של היחידות יש משמעות.

קילו פירושו 1000. קילומטר פירושו 1000 מ'. קילוגרם פירושו ______________ .

מילי פירושו אלפית [ ] . מיליגרם [ מ"ג ] הוא ______________ של גרם.

דצי פירושו עשירית [ ] . דצימטר הוא עשירית מטר.

סנטי  פירושו מאית [ ] . סנטימטר הוא מאית המטר.

החזיקו בידיכם כלי שעליו יש שנתות. בידקו אם הוא יכול להכיל כמות שנקראת: ליטר. מלאו אותו במים עד לסימון של ליטר. הכלי יכול להיות חלק של מיקסר, כלי קיבול של מטבח או כלי של מעבדה.

 

(10)

השלימו

 מילי ליטר הוא _________________ של ליטר.

דציגרם הוא ___________ של גרם.

סנטיגרם הוא _____________ של גרם.

 

חיבור

(11)

פיתרו את התרגילים הבאים:

קיראו את התרגילים משמאל לימין.

רישמו את התשובות ביחידות מעורבות וביחידות אחידות.

=  621 מ'  7 ק"מ  +  10  ק"מ

=  67  ק"מ  +  890 מ'

=  71 ק"מ +  610 מ' 88 ק"מ

=  312 מ'  2 ק"מ  +  400 מ' 5 ק"מ

=  650 מ'  4 ק"מ  +  710  מ'  2 ק"מ

=  305 מ' 3 ק"מ  +  794 מ' 5 ק"מ

=  800 מ'  +  720 מ' 8 ק"מ

=  725 מ' 7 ק"מ  +  275 מ' 2 ק"מ

 

חיסור

(12)

חסרו

=  8 ק"מ  -  13  ק"מ

=  750 מ' 7 ק"מ  -  9 ק"מ

= 56 מ' 2 ק"מ  -  340 מ'  8 ק"מ

=  6 ק"מ  -  672 מ' 11 ק"מ

=  600 מ'  1 ק"מ  -  400 מ' 7 ק"מ

=  950 מ' 2 ק"מ  -  340 מ' 5 ק"מ

= 574 מ'  -  670 מ' 2 ק"מ

= 790 מ'  7 ק"מ  - 967 מ' 9 ק"מ

=  5 מ'  1 ק"מ  -  75 מ' 2 ק"מ

=  828 מ' 1 ק"מ  -  7 מ' 2 ק"מ

=  11 ק"מ  -  790 מ' 12 ק"מ

(13)

חשמלאי השתמש ב - 3 מטרים ו - 82 ס"מ של חוט חשמלי שאורכו הכולל 7 מטר ו - 35 ס"מ. מה אורך החלק שנותר בידו?

 

(14)

מידדו את היקפי הצורות הבאות:

המשך