הגדרה:

אלכסון הוא קטע המחבר שני קדקודים ואיננו צלע.

שרטטו את המרובעים שאתם מכירים. על סמך ההגדרה שרטטו את אלכסוניהם.

מה גיליתם?

להזכירכם!

המרובעים שהיכרנו הם: מקבילית, מלבן, ריבוע, מעויין, טרפז.

לכל המרובעים יש 2 אלכסונים.

היעזרו בשמות הצורות הבאות כדי לשרטטן: טרפז ישר זווית, טרפז שווה שוקיים.

האלכסונים

שרטטו את  אלכסוניהן ואת גבהיהן.

מה למדתם מהשרטוט?

אלכסונים הם קווי לוואי אחרים מהגבהים.

ציור האלכסונים ליד הגבהים עוזר להבדלה בין קווי הלוואי השונים.

בשרטוט הטרפז ישר הזווית חלק מהגבהים מתלכדים עם הצלעות.

בשרטוטים הבאים יש צורות ובהן בערבובייה אלכסונים, צירי סימטרייה וגבהים.

הגדרה:

ציר סימטרייה הוא ישר המחלק את הצורה לשני חלקים שווים, כך שלכל נקודה מצידו האחד של ציר הסימטרייה מתאימה נקודה בצידו השני של הציר הזה. שתי הנקודות נמצאות במרחק שווה מציר הסימטריה.

מתחת לכל צורה יש קו. רשמו עליו האם בצורה מופיע אלכסון או גובה או ציר סימטרייה.

דוגמא:

גובה

גובה

אלכסון

המשך