5) בשנות ה - 80 של המאה ה - 20 נאספו הנתונים הבאים על ארצות העולם.

שם הארץ

שטח הארץ

מספר התושבים

אירן

1,648,000 קמ"ר

41.6 מיליון

אפגניסטן

647,497 קמ"ר

17.2 מיליון

ארגנטינה

2,776,889 קמ"ר

28.4 מיליון

אתיופיה

1,221,900 קמ"ר

33.5 מיליון

ארצות הברית

9,363,123 קמ"ר

232.8 מיליון

ברזיל

8,511,965 קמ"ר

131 מיליון

בריטניה

244,046 קמ"ר

55.9 מיליון

טורקיה

780,576 קמ"ר

47.1 מיליון

יפן

372,313 קמ"ר

120.3 מיליון

ישראל

28,200 קמ"ר

4.2 מיליון

מצרים

1,001,449 קמ"ר

45.5 מיליון

ניגריה

923,768 קמ"ר

83.7 מיליון

סוריה

185,180 קמ"ר

10 מיליון

סין

9,561,000 קמ"ר

1.03 מיליארד

סינגפור

581 קמ"ר

2.5 מיליון

עירק

438,446 קמ"ר

14.5 מיליון

קנדה

9,976,139 קמ"ר

24.7 מיליון

תימן

195,000 קמ"ר

6.2 מיליון

1) איזו מדינה היא בעלת השטח הגדול ביותר?

קנדה

 

2) איזו מדינה היא בעלת האוכלוסייה הגדולה ביותר?

סין

 

3) באיזו מדינה צפיפות האוכלוסין היא הגדולה ביותר?

המושג: צפיפות , דורש הבהרה.

מקבלים צפיפות של אוכלוסייה על ידי חלוקת מספר האנשים לשטח הכולל. הצפיפות היא סוג של ממוצע.

הילדים יכולים לחשב את הצפיפות באמצעות מחשבונים. יש להקדים שיחה על השימוש במחשבונים שמפריע להבנת החשבון, אך כאשר מגיעים למספרים כמו שלפנינו ראוי להיעזר במחשבון.

4) באיזו מדינה צפיפות האוכלוסין הקטנה ביותר?

לאחר שהילדים יבצעו את החילוק באמצעות המחשבון, יערכו את ההשוואה ויענו על השאלה.

כדאי לעורר שוב דיון בשימוש במחשבון ולהראות שהמחשבון אינו יכול לבוא במקום חשיבה, כי הוא אינו מסוגל לענות באיזו ארץ צפיפות האוכלוסין גדולה יותר.

5) מה פירוש הביטוי: " בשנות ה - 80 של המאה ה - 20?"

שאלה זו מהווה הקדמה ליחידות הזמן.

המורה יציג קו זמן ויסביר את חלוקת הזמן,

המאה ה - 20 מתחילה ב - 1900 . זהו מניין של שנים שהחל מהולדתו של ישו ונמשך עד עכשיו. כיום, ביום כתיבת דברים אלה, עברו מתחילת הספירה 2004 שנים. כלומר, אנחנו בתוך המאה ה- 21 .

שנות ה - 80 של המאה ה - 20 , פירושו השנים בין 1980 ל -  סוף 1989 .   

6) למה חייבים לציין את המועד שבו לוקטו הנתונים שבטבלה?

הנתונים של האוכלוסיה משתנים כל שנה בגלל לידות , מיתות , הגירה ומלחמות, לכן נתונים כאלה אינם קבועים. לפעמים גם נתונים של שטח משתנים בגלל מלחמות או הסכמים פוליטיים.

7) איך מחשבים את צפיפות האוכלוסין?

מחלקים את האוכלוסין לשטח.

8) אם אנחנו רוצים לקבל מושג כללי על צפיפות האוכלוסין מה עלינו לעשות?

אפשר לעגל את הנתונים באופן גס למשל בניגריה אפשר לומר שיש 4 מיליון נפש והשטח הוא 900,000 קמ"ר נצמצם ונוריד את האפסים ונקבל 40 לחלק ל - 9 שזה בערך 4 וחצי איש למ"ר. כך אפשר לקבל מושג כללי על מצב המדינה.

9) כאשר מעגלים את המספרים אפשר לקבל בערך את המידע על צפיפות האוכלוסייה בחישוב מהיר בעל-פה. תנו דוגמא לחישוב כזה.

אפשר לעגל את המספרים ולחשב את הצפיפות ללא מחשבון. לדוגמא, חישוב צפיפות האוכלוסין בניגריה.

יש בה בערך 4,000,000 איש , השטח שלה בערך 924,000 קמ"ר.

חישוב הצפיפות

נצמצם :

אפשר לעגל עוד יותר

920  :  4000

ולחלק

 92  :  400

10) האם המידע על צפיפות האוכלוסין מסביר כמה אנשים מצויים בכל מקום במדינה? הסבר. 

לא. הצפיפות היא חישוב של ממוצע, אבל אינו אומר מהי הצפיפות בכל מקום ומקום. ייתכן מצב שבו הצפיפות גדולה מאוד בחלק מהמדינה ובחלק אחר כמעט שאין אנשים.

המשך