הכרנו את יחידת השטח: סנטימטר מרובע, שהיא ריבוע שאורך צלעו 1 ס"מ .

נכיר עוד יחידות שטח.

ריבוע שאורך צלעו היא דצימטר אחד נקרא : דצימטר מרובע. בקיצור: דצמ"ר.

כדאי שנזכור:

דצימטר אחד מכיל 10 ס"מ.

 

28) נסו לחשב כמה סנטימטרים מרובעים נכנסים לתוך דצימטר מרובע אחד.

תוכלו להיעזר בציור של הדצימטר המרובע.

 

29) הסבירו כיצד חישבתם זאת.

בכל שורה יש 10 סמ"ר. יש 10  שורות כאלה בתוך הדצימטר המרובע.

30) בכל דצימטר מרובע יש 100  סמ"ר.

ב - 7 דצמ"ר יש 700 סמ"ר.

דצימטר מרובע

דצימטר מרובע הוא שטח של ריבוע שאורך צלעו הוא 1 דצימטר.

                                  

31) השלימו :

7 דצמ"ר = 700  סמ"ר

2 דצמ"ר = 200  סמ"ר

500  סמ"ר  = 5  דצמ"ר

800  סמ"ר =  8  דצמ"ר

11 דצמ"ר  = 1,100 סמ"ר

900 סמ"ר  = 9  דצמ"ר

מסקנה

כדי להפוך דצמ"ר לסמ"ר עלינו לכפול ב - 100  את מספר הדצימטרים המרובעים הנתונים .

כדי להפוך סמ"ר לדצמ"ר עלינו לחלק ב - 100 את מספר הסנטימטרים המרובעים הנתונים.

 

יחידת מידה נוספת של שטח היא: מטר מרובע, שהוא השטח של ריבוע שאורך צלעו היא מטר.

32) שרטטו על נייר משבצות דצימטר מרובע.

33) סמנו בגיר על הרצפה שטח של מטר מרובע.

א) כמה מרצפות נכנסות לאורך מטר?

5 מרצפות.

המספר הרשום כאן אינו מחייב את המורה. כיום יש מרצפות בגדלים שונים. מומלץ שהמורה ישתמש בנתונים שבסביבה הקרובה.  

ב) כמה שורות כאלה יש במ"ר?

5 שורות.

ג) כמה מרצפות כאלה מרצפות את המטר המרובע?

25 מרצפות.

34) הניחו את השרטוט של הדצמ"ר בפינת המטר המרובע שסימנתם ובידקו:

א) כמה דצמ"ר נכנסים לתוך מ"ר?

במ"ר יש בדיוק 100 דצמ"ר.

ב) כמה סמ"ר נכנסים לתוך מ"ר?

10,000 סמ"ר נכנסים לתוך מ"ר.

חשוב ביותר להדגיש את העיקרון שאם 10 ס"מ מוכלים בדצימטר, אז 10 בריבוע ס"מ מרובע מוכלים בדצמ"ר.

באותו אופן, אם 100 ס"מ מוכלים במטר, אז 100 בריבוע סנטימטר מרובים מוכלים במ"ר. וכו'.

35) השלימו:

בס"מ יש 10 מ"מ.

בסמ"ר יש 2 10 מילימטר מרובעים, כלומר 100 ממ"ר.

36)

א) 2 דצמ"ר =  200  סמ"ר

ב) 3 מ"ר  = 300  דצמ"ר

ג) 4 סמ"ר  =  400  ממ"ר

ד) 7 דצמ"ר = 700  סמ"ר

ה) 9 מ"ר  =  900  דצמ"ר

ו) 4 דצמ"ר  = 400  סמ"ר

ז) 400  סמ"ר  =  4  דצמ"ר

ח) 50,000  סמ"ר  = 500  דצמ"ר  = 5  מ"ר

ט) 8  דצמ"ר  = 800  סמ"ר  =  80,000  ממ"ר

י) 800 מ"ר  =  8,000,000  סמ"ר

י"א) 3,000 סמ"ר  =  30  דצמ"ר  =300,000  ממ"ר

י"ב) 7 מ"ר  =  70,000 סמ"ר  =  700 דצמ"ר  =  7,000,000  ממ"ר

י"ג) 12  סמ"ר  =  1,2000  ממ"ר

37)  אורכו של מלבן 22 דצ"מ. רוחבו 13 דצ"מ. מה שטחו ומה היקפו?

38)  צלע של ריבוע היא 90  ס"מ. רישמו את שטחו בסמ"ר ובדצמ"ר.

שטח הריבוע הוא 90 בריבוע סמ"ר, כלומר, 8100 סמ"ר.

בדצמ"ר יש 10 בריבוע סמ"ר, כלומר, 100 סמ"ר.

8100 סמ"ר  =  81 דצמ"ר.

39) שטחו של ריבוע הוא 81 סמ"ר. מה היקפו?

הוצאת שורש מ - 81 הסמ"ר תיתן את אורך צלע הריבוע.

כפל הצלע ב - 4 ייתן את ההיקף.

40) היקפו של ריבוע הוא 32 ס"מ. מה שטחו?

צלע הריבוע היא 8 ס"מ.

השטח הוא 8 בריבוע ס"מ מרובעים, כלומר, 64 סמ"ר.

41) שטחו של ריבוע הוא 49  ממ"ר . מה היקפו?

42) מה שטחו של חדר מלבני שאורכו 6 מ' ורוחבו 5 מ'? באילו יחידות שטח נוח להשתמש במדידת שטח החדר?

שטח של חדר נוח לציין במ"ר.

43) הוסיפו את הכינויים:

א) שטחה של כריכת ספר  הוא 450 סמ"ר .

ב) שטחה של משבצת במחברת חשבון הוא 25 ממ"ר .

ג) שטחה של חצר הוא 1500  מ"ר.

ד) אורך של כביש הוא 8 ק"מ.

ה) גובהו של תורן הדגל הוא  4 מטר.

ו) בדצמ"ר יש 100 סמ"ר

ז) בדצמ"ר יש 10,000 ממ"ר 

ח) שטחו של חדר 24 מ"ר

ט) אורכו של מגרש הוא 52 מטר.

י) אורך אריח רגיל הוא 20 ס"מ 

י"א) במ"ר יש 100 סמ"ר.

י"ב)  הם 100

י"ג)  הם 10,000  .

המשך