יחידת שטח נוספת היא דונם, שהוא שטח של 1000 מ"ר. בדונם משתמשים למדידת מגרשים ושדות.

44) הכשירו מגרש מלבני שרוחבו 20 מטר ואורכו 50 מ' לגינה ציבורית. מה שטח הגינה? תנו את התשובה במטרים מרובעים ובדונמים.

 

יש לתרגל יותר את היפוך היחידות ממ"ר לדונם ולהיפך במציאות. למשל, חישוב שטח בית הספר. מאחר שהתנאים משתנים מבית ספר אחד למשנהו, אין באוסף הבעיות בקובץ הנוכחי כדי לענות על כל המצבים. מוטב שהמחנכים יוסיפו בעיות לפי צרכי בית הספר.

הפתרון

1000 מ"ר  =  50  x   20 

שטח הגינה: 1000 מ"ר , שהם דונם אחד.  

45) על 1/5 מחממה, שמשתרעת על 8 דונם, גידלו פרחי נוי. מה השטח שהוקצה לפרחי הנוי? נסחו את התשובה ביחידות מעורבות ובמ"ר. 

כדי למצוא 1/5 מהשטח כדאי להפוך את הדונמים למ"ר.

8  דונם  =  8000 מ"ר

כדי לקבל חמישית של 8000  נחלק את 8000 ב - 5. נקבל 1600 מ"ר, שהם דונם אחד ועוד 600 מ"ר.

46) על 3/4 של מגרש מלבני בנו בית. שטח המגרש הוא 1 דונם. מהו שטח הבית?

כדי למצוא את שטח הבית עלינו לפרוט את הדונם ל - 1000 מ' .

כדי למצוא 3/4 מ - 1000 , עלינו לחלק את ה - 1000 ל - 4 ולקבל ערך של רבע אחד: 250 מ"ר , ולכפול ערך זה ב - 3 כדי למצוא ערך של 3/4 של דונם , שהם: 750 מ"ר.

47) בית חרושת רכש מגרש מלבני שאורכו 60 מטר ורוחבו 100 מטר. הוא הציב עליו מבנה שמשתרע על דונם וחצי. את יתר השטח יעד לגינון ולחנייה. כמה מ"ר נועדו לגינון ולחנייה?

שטח המגרש 6,000 מ"ר.

דונם וחצי =  1,500 מ"ר.

לגינון וחנייה: 4,500 מ"ר.

48) על שטח של 2 דונם ועוד 200 מ"ר בנו מבנה ששטחו 1 דונם ועוד 700 מ"ר. את יתר השטח הכשירו למגרש משחקים. מה שטחו של מגרש המשחקים?

אפשר גם לבקש את התשובה בדונמים: שטח מגרש המשחקים הוא 1/2 דונם.

49) העירייה רכשה 64 דונם להקמת מרכז ספורט. על 5 שמיניות ממנו בנתה מתקנים. את יתר השטח הכשירה לפעילויות חופשיות. מהו שטח המתקנים? מהו השטח הפתוח? תנו את התשובה ביחידות מעורבות ובמ"ר.

כדי למצוא שמינית אחת ממנו עלינו לחלק את השטח ל - 8 חלקים שווים.

כדי למצוא 5 שמיניות נכפול את ערך השמינית שמצאנו ב - 5.

שטח המתקנים הוא 40 דונם כלומר, 40,000 מ"ר.

שטח הפעילויות החופשיות: 24 דונם = 24,000 מ"ר.

50) כמה דונמים יכיל שטח ריבועי שאורך צלעו 1 ק"מ?

השטח הוא קמ"ר והוא מכיל 1000 דונם. בעייה זו היא הכנה לקראת היחידה החדשה: קמ"ר.

51) היפכו את היחידות המעורבות למ"ר:

א) 600 מ"ר 3 דונם הם 3,600 מ"ר.

ב) 500 מ"ר 1 דונם הם 1,500 מ"ר

ג) 750 מ"ר 2 דונם הם 2,750 מ"ר

ד) 317 מ"ר 20 דונם הם20,317 מ"ר

ה) 435 מ"ר 9 דונם הם 9,435  מ"ר

ו) 890 מ"ר 5 דונם הם 5,890 מ"ר

 

52) היפכו את המ"ר ליחידות מעורבות:

א) 1200 מ"ר הם 200 מ"ר 1 דונם.

ב) 6008 מ"ר  הם 8 מ"ר 6 דונם

ג) 7541 מ"ר הם 541 מ"ר 7 דונם

ד) 7201 מ"ר הם 201 מ"ר 7 דונם

ה) 1007 מ"ר הם 7 מ"ר 1 דונם

ו) 5061 מ"ר הם 61 מ"ר 5 דונם.

ה) 6780 מ"ר הם 780 מ"ר 6 דונם

ו) 1013 מ"ר הם 13 מ"ר 1 דונם

ז) 1302 מ"ר הם 302 מ"ר 1 דונם

למדידת שטחים גדולים של מדינות ושטחים אחרים בסדרי גודל כאלה משתמשים ביחידת מידה חדשה: קילומטר מרובע [ קמ"ר ].

קילומטר מרובע  זה שטח של ריבוע שאורך צלעו 1 ק"מ.

 

53)  כמה מ"ר נכנסים לתוך קמ"ר ?

בקמ"ר יש   1,000,000 מ"ר = 1000 x  1000 מ"ר.

בדונם יש 1,000 מ"ר.

54)  כמה דונמים מכיל קמ"ר?

בקמ"ר יש 1000 דונם.

55) פיתחו אטלסים או אנציקלופדיות או פנו לאינטרנט וענו על השאלות הבאות?

א) מה שטחה של מדינת ישראל?

ב) מה שטחה של הודו?

ג) מה שטחה של ארצות הברית?

ד) מה שטחה של איטליה?

ה) בידקו את שטחן של עוד 5 מדינות ורישמו את הארצות לפי גודלן בסידרה עולה.

     איזו מדינה מרשימתכם היא הקטנה ביותר?

     איזו מדינה היא הגדולה ביותר?

ו) מה שטחה של סין?

ז) איזו מדינה גדולה יותר: סין או ארצות הברית?

ח) מה שטח היישוב בו אתם גרים?

המשך